Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững”

27/09/2023

    Ngày 27/9/2023, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức, nhằm đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn nữa tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam.

    Tham dự Diễn đàn có đại diện Bộ Khoa học và Công Nghệ, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đại diện các hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng, dầu khí, điện tái tạo…

    Năng lượng sạch đã giúp nhiều quốc gia khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm an ninh năng lượng, việc phát triển năng lượng sạch là một trong những ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu cấp bách hành động chống biến đổi khí hậu của các nước. Như vậy chuyển đổi năng lượng và phát triển năng lượng sạch đã là xu thế tất yếu trong phát triển năng lượng, phát triển nguồn điện và là lĩnh vực trụ cột trong hợp tác quốc tế, trong phát triển bền vững, phát triển xanh trên thế giới hiện nay. Có thể nói, chuyển đổi năng lượng, “xanh hóa”, giảm phát thải là xu hướng không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài.

Toàn cảnh Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững”

 

    Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững” tập trung trao đổi, thảo luận về chuyển dịch cơ cấu nguồn điện, cơ hội và thách thức; Một số chính sách phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh, sạch tại Việt Nam; Về phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam; Vai trò thiết yếu của LNG trong tiến trình phát triển năng lượng xanh sạch và bền vững tại Việt Nam; xu hướng tiêu dùng “xanh” trên toàn cầu… sẽ đưa ra những phân tích, nhận định và đánh giá tổng quan tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam hiện nay; Nêu lên thực trạng, những cơ hội cũng như thách thức cần đối mặt trong tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam…

    Bên cạnh đó, Diễn đàn là cơ hội để các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ năng lượng, kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra các ý kiến nhằm xây dựng các cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng, thu hút đầu tư cho các dự án phát triển năng lượng xanh, sạch; chia sẻ kinh nghiệm, phân tích các lĩnh vực liên quan để đẩy mạnh và có hiệu quả tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phạm Đình

Ý kiến của bạn