Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 01/10/2023

Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

26/05/2023

    Ngày 26/5/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT; đại diện Ban chấp hành một số Công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ; Chi ủy Viện, Lãnh đạo và toàn thể công đoàn viên thuộc Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT.

    Tăng cường củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

    Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT nhiệm kỳ 2019 - 2023, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức cũng như số lượng đoàn viên (Ban chấp hành Công đoàn giảm từ 5 xuống 4 đồng chí và từ ngày 1/1/2023, số đoàn viên tăng từ 66 lên 115 do sát nhập các đơn vị), song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp uỷ Đảng, sự hướng dẫn của Công đoàn Bộ cũng như sự hỗ trợ tận tâm của lãnh đạo các phòng, ban, các đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã luôn sát sao, nhiệt huyết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành kế hoạch công tác từng năm đúng tiến độ, quy định, góp phần vào thành tích chung của Viện.

    Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT, với chức năng, nhiệm vụ là lãnh đạo và vận động quần chúng nhân dân trong cơ quan thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã tổ chức thực hiện và tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tập thể đoàn viên công đoàn Viện đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Hoạt động công đoàn đã đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực công tác: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật; kiểm tra, giám sát; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh;  Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Nữ công; Tài chính; kiểm tra, giám sát…

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan phát biểu tại Đại hội

    Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn Viện phối hợp với Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội nghị viên chức. Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở đã phát động ký kết giao ước thi đua và các Quy chế phối hợp với Ban lãnh đạo; tham gia, góp ý xây dựng các Quy chế tại đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế khen thưởng, Quy chế dân chủ, Quy chế nâng lương. Công đoàn cơ sở cũng luôn quan tâm phối hợp với Ban lãnh đạo trong thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CBVCNLĐ như: Tổ chức bình xét nâng lương đúng quy định, 100% viên chức được nâng lương đúng kỳ hạn; Nâng lương trước thời hạn theo đúng quy địn; giám sát việc thực hiện các chế độ nghỉ bảo hiểm, nghỉ thai sản, lễ tết... của đoàn viên, kịp thời giải đáp các vướng mắc về chế độ cho đoàn viên.

    Nhiệm kỳ 2019 - 2023, trước ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ban chấp hành Công đoàn Viện đã nỗ lực phối hợp với chính quyền quán triệt đoàn viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quan tâm thăm hỏi các đoàn viên bị Covid-19. Với tinh thần “tương thân tương ái”, Ban chấp hành đã kêu gọi đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với tổng số quyên góp hơn 11 triệu đồng. Song song với đó, phối hợp với Ban lãnh đạo hỗ trợ kinh phí và động viên kịp thời cho đoàn viên tham gia các phong trào thi đua như các hội thi: Nét đẹp công sở, Hội thao, hội diễn văn nghệ các khối thi đua và công đoàn Bộ phát động. Tổ chức thành công các chuyến tham quan, trao đổi chuyên môn ở Nghệ An, Quảng Ninh vào các dịp hè, tạo sự gắn kết chia sẻ trong công đoàn...

TS. Mai Thanh Dung - Bí thư Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT phát biểu tại Đại hội

    Trong công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh, 100% cán bộ đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh việc học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi uỷ, tổ chức Công đoàn Viện Chiến lược Chính sách TN&MT đã gắn phong trào thi đua với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ công đoàn. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với các cơ quan vận động 100% cán bộ, công chức đăng ký thi đua theo các tiêu chí của Viện, đăng ký thi đua đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cá nhân lao động giỏi, danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Từng đồng chí trên cương vị công tác được giao đã phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, nhân dân ở cơ sở.

PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT phát biểu

    Với những thành tích, kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viện đã vinh dự được Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020; Công đoàn Bộ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ các năm 2019, 2021; 5 lượt cá nhận được nhận Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam vì có thành tích xuất sắc; 12 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Bộ…

    Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá, nhiệm kỳ 2019 - 2023, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia các hoạt động chung của Bộ, của Công đoàn. Hoạt động công đoàn đã tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; chủ động trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước… Trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Công đoàn Viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên bám sát các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, đưa các hoạt động văn hoá tinh thần đến đông đảo công đoàn viên, cũng như đấu tranh với các quan điểm sai trái. Đồng thời, thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý của đơn vị trong tình hình mới. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

    Phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

    Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viện nhận định tình hình hiện nay đan xen nhiều thời cơ và thách thức mới, đoàn viên ngày càng được đào tạo bài bản, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mặc dù còn những mặt trái của nền kinh tế thị trường, những tiêu cực trong xã hội.

Quang cảnh Đại hội

    Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định là “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đoàn viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực đối ngoại; xây dựng và giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và các hoạt động xã hội, tổ chức và phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan”.

Lãnh đạo Viện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

    Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cũng đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, cụ thể: 100% đoàn viên công đoàn được học tập, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn cấp trên cũng như nhiệm vụ hàng năm của đơn vị đề ra; Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức; 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tổ chức, tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp và cơ quan phát động; 100% gia đình công đoàn viên hàng năm đạt “Gia đình văn hoá”, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Cùng với đó, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chăm lo quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên trong đơn vị. Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hàng năm, giới thiệu từ 1 đến 2 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp; đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công, thực hiện tốt Cuộc vận động phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không có đoàn viên mắc các tệ nạn xã hội; 100% Cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo Viện

    TS. Mai Thanh Dung - Bí thư Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả của Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2019 - 2023 và ủng hộ phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời hy vọng, Công đoàn Viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị đầu tàu trong các hoạt động công đoàn, tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên; Tăng cường các hoạt động, phong trào thể dục, thể thao... Đặc biệt là sẽ bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 tâm huyết, nhiệt tình, để xây dựng Công đoàn Viện ngày càng vững mạnh.

    Nhân dịp này, Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của toàn thể công đoàn viên thuộc Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT.

    Thay mặt toàn thể công đoàn viên Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT, Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệp kỳ mới và mong muốn Công đoàn cũng như các tổ chức chính trị trong Viện sẽ cùng nhau xây dựng tập thể Viện ngày càng vững mạnh, gắn bó, với tinh thần “đoàn kết - nhất trí - dân chủ”. Theo Viện trưởng, để thực hiện tốt vai trò trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viện cần tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Cấp ủy Đảng cơ quan, hướng dẫn của Công đoàn Bộ TN&MT; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tổ chức phong trào hoạt động có hiệu quả; tổ chức sinh hoạt công đoàn thường xuyên, thực hiện công khai, dân chủ, đoàn kết, phát huy ý chí tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên. Đồng thời, duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, công chức để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Chính quyền sẽ luôn đồng hành với Công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức trong toàn Viện.

Bùi Hằng

Ý kiến của bạn