Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Bộ TN&MT: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường

27/04/2022

    Ngày 20/4/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ TN&MT phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tổ chức Hội thảo Tập huấn Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    Luật BVMT năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. Luật đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT. Luật được thi hành cũng sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM); tích hợp các thủ tục hành chính vào 1 giấy phép môi trường (GPMT); đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án… Để bảo đảm thi hành Luật BVMT năm 2020 có hiệu quả, ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, chính sách mới của Luật và các văn bản hướng dẫn tới các cơ quan, tổ chức, người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị Tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, giúp các doanh nghiệp cập nhật quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất.

Quang cảnh Hội thảo

    Trong khuôn khổ Hội thảo Tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu 3 chuyên đề trọng tâm: Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải và quan trắc môi trường; Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức và phát triển thị trường các bon; Trách nhiệm mở rộng của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm bao bì. Bên cạnh đó, trước những câu hỏi, ý kiến tâm huyết, có giá trị của các doanh nghiệp liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BVMT; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường; ĐTM (trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt kết quả thẩm định; thời gian để chủ dự án hoàn thiện báo cáo ĐTM…); các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường…, đại diện Bộ TN&MT đã có những chia sẻ, hướng dẫn và giải đáp các câu hỏi của các doanh nghiệp trong thực hiện quy định chi tiết về Luật BVMT năm 2020; nâng cao kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về BVMT vào hoạt động sản xuất, chuyên môn của doanh nghiệp.

    Trước đó, trong 3 ngày (từ ngày 29 - 31/3/2022), Bộ TN&MT đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo Tập huấn quy định, chính sách của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn