Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/08/2022

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp cho làng nghề

15/09/2015

     ​Ngày 31/10/2014, tại Nam Định, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Lễ Khởi công Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn (CTR) tổng hợp cho một số làng nghề. Tham dự Lễ Khởi công có đại diện của Tổng cục Môi trường, Tổng công ty TN&MT Việt Nam, UBND và Sở TN&MT tỉnh Nam Định, các tổ chức xã hội cùng đông đảo người dân.          Hiện nay, ô nhiễm môi trường do CTR nông thôn là một vấn nạn không chỉ của tỉnh Nam Định mà còn là vấn đề bức xúc tại các địa phương, làng nghề trên toàn quốc. Đứng trước thực trạng này, lãnh đạo Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổng công ty TN&MT tìm giải pháp quản lý và xử lý hiệu quả CTR phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các làng nghề, khu vực nông thôn.      Sau thời gian khảo sát, lựa chọn địa điểm, với sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của lãnh đạo UBND, của Sở TNMT tỉnh Nam Định, Hội đồng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ, Tổng Cục Môi trường đã quyết định lựa chọn Thị trấn Cổ Lễ là một trong những địa điểm triển khai mô hình thí điểm thuộc Dự án "Xây dựng mô hình quản lý, xử lý CTR tổng hợp, áp dụng cho một số làng nghề". Mục tiêu của mô hình nhằm tìm ra giải pháp xử lý và cơ chế vận hành, quản lý phù hợp, có sự chỉ đạo thống nhất từ chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân và hỗ trợ từ Nhà nước.      Mô hình gồm 4 hạng mục chính: Phân loại CTR tại nguồn (tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ trang thiết bị, vận động cộng đồng thực hiện phân loại CTR tại nguồn); Lò đốt CTR sinh hoạt (công suất 250 kg/h); Ủ phân vi sinh (60 ô với tổng khối lượng ủ là 240 tấn); Bãi chôn lấp quy mô nhỏ (khả năng chứa được 5.000 tấn CTR trơ, thời gian lấp đầy là 10 năm). Toàn bộ khu xử lý có diện tích 4.400 m2, công suất xử lý đạt 7,5 tấn/ngày (lượng phát sinh CTR ước tính đến năm 2023) và dự tính bắt đầu vận hành vào tháng 4/2015.      Tuy nhiên, giải pháp công trình và công nghệ chỉ là bước khởi đầu, để mô hình thực sự có hiệu quả giải quyết được vấn nạn rác thải trên địa bàn thị trấn thì cơ chế hoạt động, vận hành và quản lý mô hình sau này là điều rất quan trọng.      Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) - đơn vị thực hiện Dự án, để đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo Đảng Ủy, UBND, Sở TNMT tỉnh Nam Định và huyện Trực Ninh cần phối hợp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế vận hành, quản lý mô hình; Phối hợp với Tổng cục Môi trường và Tổng công ty TN&MT Việt Nam tổ chức thi công, tiếp nhận và vận hành tốt mô hình khi được chuyển giao. Theo VEA
Ý kiến của bạn