Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác Mê kông - Nhật Bản

15/09/2015

    Trong tiến trình hội nhập quốc tế, kể từ khi tham gia quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng chung giữa các nước Mê kông và Nhật Bản, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác Mê kông - Nhật Bản.      Hợp tác Mê kông - Nhật Bản hình thành vào năm 2008 với mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng chung giữa các nước Mê kông và Nhật Bản. Trên cơ sở Tuyên bố Tokyo; Kế hoạch hành động 63; Sáng kiến hợp tác thương mại, công nghiệp và Sáng kiến Mê kông xanh, hợp tác Mê kông - Nhật Bản đã triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, giao lưu văn hóa và hợp tác công tư. Đến nay, hợp tác Mê kông - Nhật Bản diễn ra khá thuận lợi do có lợi ích chiến lược ở khu vực; tính bổ trợ lẫn nhau do Nhật Bản có tiềm lực kinh tế và công nghệ, trong khi các nước Mê kông có tiềm năng lớn về nguồn lực tài nguyên, nhân công và thị trường.          Tại Hội nghị cấp cao Mê kông - Nhật Bản lần thứ 4 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản (4/2012), các nhà lãnh đạo đã thông qua “Chiến lược Tokyo”, theo đó xác định ba trụ cột hợp tác mới giai đoạn 2013 -2015 gồm: Tăng cường kết nối khu vực Mê kông và giữa Mê kông với các nước bên ngoài; Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Nhật Bản và các nước Mê kông; Hợp tác về môi trường và an ninh con người. Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản đã cam kết tiếp tục dành 600 tỷ yên ODA hỗ trợ các nước Mê kông giai đoạn tiếp theo và đưa ra danh sách 57 dự án mà Nhật Bản mong muốn hỗ trợ (tổng giá trị khoảng 2.300 tỷ Yên). Để triển khai ba trụ cột hợp tác nêu trên, Hội nghị Bộ trưởng Mê kông -Nhật Bản lần thứ 5 đã thông qua “Kế hoạch hành động Mê kông - Nhật Bản, nhằm thực hiện Chiến lược Tokyo 2012” với các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.      Kể từ khi tham gia quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng chung giữa các nước Mê kông và Nhật Bản, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong cơ chế hợp tác Mê kông - Nhật Bản. Trong các hội nghị, lãnh đạo cấp cao, Việt Nam đã đưa ra các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế hợp tác Mê kông - Nhật Bản. Tại Hội nghị cấp cao Mê kông - Nhật Bản lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra sáng kiến “Tăng cường kết nối các hành lang kinh tế tại Tiểu vùng Mê kông qua thúc đẩy vận tải đa phương thức”, nhằm tận dụng mạng lưới sông ngòi, kết hợp và hỗ trợ cho vận tải đường bộ và đường biển; Tăng cường kết nối giữa các hành lang kinh tế; Tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, lưu thông thương mại hàng hóa nhờ cắt giảm chi phí và thời gian vận chuyển; Góp phần BVMT thông qua cắt giảm khí thải giao thông…   Theo Monre
Ý kiến của bạn