Banner trang chủ

Tổng kết hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

15/09/2015

     Trong 2 năm (2012 - 2013), Bộ TN&MT đã triển khai 173 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 43 cuộc kiểm tra hành chính và 130 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (bao gồm 4 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng) trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ (thu nộp ngân sách gần 70.971 triệu đồng; xử phạt hành chính gần 27.938 triệu đồng, thu hồi 14 giấy phép). Đó là thông tin đã được Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung công bố tại cuộc họp báo ngày 14/11/2013 về chuyên đề công tác thanh tra TN&MT và Thông báo chương trình Hội nghị lần thứ 19 của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 19).   Toàn cảnh buổi họp báo        Tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Trung cho biết, thời gian qua, thanh tra Bộ đã tăng cường phối hợp với thanh tra các đơn vị và địa phương để thực hiện thanh tra trách nhiệm, thanh tra hoạt động theo quy định, tập trung vào các vấn đề trọng tâm của ngành. Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 190.453 ha đất, xử lý 105.037 ha đất, truy thu nộp ngân sách nhà nước 66.042 triệu đồng; Về lĩnh vực môi trường, tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 669 tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính trên 22 tỷ đồng; Về lĩnh vực khoáng sản, tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản đối với 351 tổ chức và cá nhân; Về tài nguyên nước, tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước, việc khai thác sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước và kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa đối với 36 đơn vị; Về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, có 20 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố; Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ, có 4 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc bản đồ.      Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Công tác thanh tra, kiểm tra hiện gặp nhiều khó khăn do lực lượng thanh tra mỏng, trong khi luật pháp còn thiếu các quy định, chế tài cụ thể. Nhiều vụ việc chỉ mang tính chất định tính, chưa định lượng được nên khó xác định được vụ việc đó thuộc khung xử lý hành chính hay hình sự. Để giải quyết các tồn đọng, phải có sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành và sự đồng thuận của cả cộng đồng.   Phương Linh
Ý kiến của bạn