Banner trang chủ

Tăng cường xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

15/09/2015

Ngày 6/6/2013, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo 64 đã họp tổng kết tình hình thực hiện Quyết định "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT)" (QĐ số 64/2003/QĐ-TTg). Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã tới dự và chỉ đạo cuộc họp.             Sau 10 năm thực hiện, Văn phòng 64 đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 văn bản mới: Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về tiêu chí xác định cơ sở gây ÔNMT và Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ÔNMTNT.             Tính đến thời điểm hiện nay, 94% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tên tại QĐ số 64/2003/QĐ-TTg đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, chỉ còn 16/282 cơ sở chưa hoàn thành. Điều đó cho thấy, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực, là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT giai đoạn đến năm 2020.             Trong năm 2013, Văn phòng Ban chỉ đạo 64 sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn thanh kiểm tra công tác xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT; Đánh giá kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, đề xuất biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ÔNMT có tên trong phụ lục 1 và 2 của QĐ số 64/2003/QĐ-TTg; Hoàn thành và trình ban hành Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT            PV Nguồn: Tạp chí MT, số 6/2013
Ý kiến của bạn