Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tăng cường quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại

15/09/2015

     Ngày 18/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại tại Việt Nam .        Việt Nam là quốc gia phong phú, đa dạng về nguồn gen, thành phần loài và các hệ sinh thái nhưng kém bền vững trước sự thay đổi, tác động của các yếu tố môi trường. Nguyên nhân là do sự xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại bằng các con đường như nhập khẩu có chủ đích phục vụ cho công tác nuôi, trồng, sản xuất, kinh doanh hoặc theo con đường tự nhiên và không có chủ đích của con người.   Toàn cảnh hội thảo        Theo thống kê, số lượng thực vật ngoại lai xâm hại có khoảng 94 loài, trong đó có 42 loài thuộc họ thực vật, 48 loài động vật thủy sinh ngoại lại. Đáng lo ngại là có những trường hợp du nhập những loài thủy sinh vật ngoại lai vào Việt Nam với số lượng lớn nhưng do không được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ đã để xảy ra tình trạng bùng phát trong tự nhiên và gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng.      Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH) Hoàng Thị Thanh Nhàn cho biết, không ít loài sinh vật ngoại lai đã xâm nhập vào nước ta, gây hại cho sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái. Do vậy, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường sự quản lý, ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại nghiêm trọng tại Việt Nam.      Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, công tác đánh giá việc quy định quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại còn tồn tại nhiều bất cập như thiếu các quy định phân tích rủi ro, nguy cơ trước khi nhập khẩu lần đầu động vật, thực vật, hàng hóa; Quy định về nhập khẩu, kiểm dịch động vật, thực vật, nhiều đối tượng quản lý chưa được đề cập, thiếu hướng dẫn kỹ thuật phát hiện sớm, phản ứng nhanh đối với sinh vật ngoại lai xâm hại trong nước, kiểm soát, diệt trừ sinh vật ngoại lai…      Theo các chuyên gia của Bộ TN&MT và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để ngăn ngừa và kiểm soát được sự lây lan, giảm thiểu tác hại của một số loài ngoại lai đang xâm hại nghiêm trọng ở Việt Nam, trước hết cần tăng cường xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Bên cạnh đó, cần có giải pháp đồng bộ hóa về chế tài xử lý cũng như phân công nhiệm vụ giải quyết cụ thể đối với trường hợp loài ngoại lai xâm hại cũng như đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát, sinh vật gây hại thực vật; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân trong công tác phòng ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Đồng thời, nâng cao năng lực và sự phối hợp của các đơn vị kiểm định, khảo nghiệm, các chi cục hải quan; Tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ phòng ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; Áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học và công nghệ để ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý loài ngoại lai xâm hại.    Theo VEA
Ý kiến của bạn