Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý nguồn nước

15/09/2015

     Ngày 7/4/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi tiếp xã giao Đại biện Rumani Ngài Valeriu Arteni về các vấn đề liên quan đến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có dòng sông Mê Công và sông Đanuyp.   Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Đại biện Rumani Valeriu Arteni chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước         Trong những năm gần đây, việc quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam được cải thiện đáng kể về mặt pháp lý, cấu trúc thể chế và các cơ chế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật Tài nguyên nước đã được chính thức ban hành từ năm 1998 và các văn bản hướng dẫn pháp quy tiếp theo đã cung cấp các quy định về quản lý, điều hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên toàn quốc. Sự thay đổi về thể chế trong quản lý tài nguyên nước đã khuyến khích được quá trình xã hội hóa, đẩy mạnh sự tham gia rộng rãi của các thành phần ngoài Nhà nước trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước sinh hoạt và nước trong nông nghiệp, sản xuất.      Đại biện Rumani, Ngài Valeriu Arteni chúc mừng những thành quả của Bộ TN&MT đạt được trong thời gian qua và cho rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo Bộ TN&MT và đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang sẽ góp phần đưa Bộ TN&MT ngày càng phát triển. Ông Valeriu Arteni chính thức gửi lời mời tới Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang sang thăm Rumani và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa 2 quốc gia trong việc quản lý nguồn nước xuyên biên giới. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang vui vẻ nhận lời và sẽ sắp xếp thăm Rumani trong thời gian tới.   Theo Monre  
Ý kiến của bạn