Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong giai đoạn mới

15/09/2015

     Trong 2 ngày 26 - 27/5/2014, tại Thanh Hóa, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Kiểm soát ô nhiễm (KSON) hoá chất độc hại POP/PCB trong các thành phần môi trường”, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc KSON môi trường. Qua đó, đưa ra định hướng về hoạt động KSON tại Trung ương và địa phương trong bối cảnh Luật BVMT (sửa đổi) sắp được ban hành. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng tới dự và chủ trì Hội thảo.   Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng phát biểu tại Hội thảo        Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cho biết, ngày 25/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường. Theo đó, Tổng cục Môi trường được tiếp tục tăng cường về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước, với hàng loạt các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, KSON môi trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về BVMT.   Toàn cảnh Hội thảo        Hội thảo đã tập trung trao đổi một số vấn đề về: KSON đối với các thành phần môi trường, KSON trong nhập khẩu phế liệu xuyên biên giới, KSON do phát thải hoá chất, KSON tại các KCN, CCN, làng nghề, khu vực nông thông, thành thị; Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường từ thiên tai hoặc các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng, hướng dẫn, áp dụng thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, quản lý mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; Các công cụ KSON gồm: Bản đồ ô nhiễm, mô hình quản lý rủi ro, các phòng thí nghiệm, phương pháp phân tích… và một số vấn đề KSON mới và đặc thù như POP/PCB, sức khoẻ môi trường…   Trong những năm qua, tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng diễn biến phức tạp, số vụ ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân có chiều hướng gia tăng. Do đó, thời gian tới cần phải hoàn thiện và nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực các quy định của pháp luật về KSON. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cần tiếp tục hỗ trợ trực tiếp, cụ thể và có hiệu quả cho các địa phương cũng như phát huy vai trò và trách nhiệm của Bộ về điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các Sở TN&MT trong công tác KSON. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về BVMT; Khuyến khích cộng đồng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và chấp hành pháp luật về BVMT.   Theo VEA
Ý kiến của bạn