Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Tích cực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

17/11/2017

     Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định số 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT.

     Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương xây dựng Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MTg” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017.

     Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm thiết lập Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT, một thành phần trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm thu nhận, quản lý thống nhất, đáp úng yêu cầu công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời thông tin quan trắc TN&MT phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

     Đề án thực hiện trong 6 năm (từ 2017 - 2022), gồm 4 dự án thành phần: Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý, vận hành Hệ cơ sơ dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc TN&MT; Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì, vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT và truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên.

 

Toàn cảnh cuộc họp 

 

     Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp các ý kiến để triển khai hiệu quả Đề án như: Các vấn đề về giải pháp, cơ sở dữ liệu môi trường, cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; vấn đề xây dựng thông tư thu phí để phục vụ vận hành hệ thống dữ liệu; các chính sách ưu tiên về ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp thông tin, dữ liệu vào Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT...

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, đây là đề án tầm cỡ quốc gia, vì vậy, các đơn vị trong Bộ cần tích cực tham gia để đẩy nhanh tiến độ cũng như triển khai Đề án hiệu quả. Đối với dự án 1, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, trong đó, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT chủ trì, tổng hợp, đưa ra những tiêu chuẩn, quy chuẩn chung để cùng thực hiện. Với dự án 2 và 3, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá lại hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị để tích hợp đồng bộ, phục vụ vận hành hệ cơ sở dữ liệu cho Đề án. Về dự án thứ 4, Thứ trưởng nhận định, đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện Đề án, vì vậy, cần thực hiện sớm, trong đó luôn luôn đề cao công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên.

 

Đức Anh (Theo Monre)

Ý kiến của bạn