Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/08/2022

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg

15/09/2015

     Ngày 29/11/2013, tại Ninh Bình, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo sơ kết 3 năm (2010 - 2013) thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên phạm vi cả nước (Quyết định 1946).      Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã xử lý được 40 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu, trong đó có 10 điểm đã được xử lý, 30 điểm đang được xử lý. Đồng thời, các địa phương cũng đã điều tra, khảo sát, bổ sung hơn 380 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Kế hoạch đã bộc lộ những bất cập cần giải quyết trong thời gian tới.          Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý ô nhiễm đất và nước ngầm, tình hình triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu tại Thái Nguyên và Hà Tĩnh, đồng thời đề xuất một số giải pháp triển khai Quyết định 1946 trong thời gian tới như rà soát lại danh mục các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV, cập nhật các điểm phát sinh mới; triển khai nhiều nguồn vốn vay; nghiên cứu cách tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro theo mục đích sử dụng đất thay vì xử lý triệt để ô nhiễm dựa trên nồng độ các chất ô nhiễm.   PV  
Ý kiến của bạn