Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

15/09/2015

     Ngày 12/3/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về việc hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Cùng dự có Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, đại diện các Cục, Vụ, Viện và Văn phòng Bộ.      Về tiến độ xây Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi), Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo các thành viên của Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để nhanh chóng hoàn chỉnh, sửa đổi một số điều khoản cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu về BVMT và mục tiêu phát triển bền vững đất nước.   Toàn cảnh buổi làm việc        Theo Ban soạn thảo, Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đã cụ thể hóa một số điều và bổ sung một số nội dung mới phù hợp với tình hình thực tế về BVMT. Nhiều ý kiến của Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng chương riêng về ứng phó với BĐKH trong BVMT, xây dựng các quy định về quy hoạch BVMT và cần quy định lại về cam kết BVMT. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu xây dựng chương “Ứng phó với BĐKH”; Bổ sung mục về “Quy hoạch BVMT” và mục về “Cam kết BVMT” ; Bổ sung và cụ thể hóa một số điều của Dự thảo Luật… Dự thảo Luật số 5.2 bao gồm 20 chương và 186 điều (Dự thảo Luật số 5.0 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 có 19 chương và 160 điều; Luật BVMT 2005 có 15 chương và 136 điều).      Dự thảo Luật tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về BVMT; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi Chính phủ và cộng đồng về BVMT; Xác định rõ nguồn lực tài chính cho BVMT và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường; Nhấn mạnh Tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường…   Theo Monre  
Ý kiến của bạn