Banner trang chủ

Nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ tài nguyên và môi trường

15/09/2015

     Ngày 28/3/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM)  Nguyễn Đắc Vinh đã ký kết Chương trình phối hợp tăng cường hoạt động bảo vệ TN&MT giai đoạn 2014 - 2017 giữa hai đơn vị.      Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao kết quả hợp tác trong 2 giai đoạn phối hợp (2002 - 2007 và 2008 - 2013). Kết quả đó đã tác động tích cực đến việc thay đổi nhận thức, từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường của đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng.    Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh ký kết Chương trình phối hợp        Theo Bộ trưởng, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung ương Đoàn nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, cơ chế, chính sách về TN&MT. Đồng thời, nâng cao nhận thức BVMT cho toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý mhà nước về TN&MT. Để mục tiêu Chương trình phối hợp đạt được hiệu quả cao, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị, các đơn vị thuộc Bộ và Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ; Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung công tác hàng năm và giai đoạn phù hợp với khả năng, chức năng, nhiệm vụ; Đầu tư nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra...      Trước mắt, hoạt động phối hợp cần tập trung vào việc nâng cao mục tiêu quản lý tốt các nguồn tài nguyên gắn với việc BVMT bền vững, ứng phó hiệu quả với BĐKH; Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 24 của BCH Trung ương về Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước; Chuẩn bị cho việc trình Quốc hội thông qua Luật BVMT (sửa đổi), Luật TN&MT biển và hải đảo. Cùng với đó, tham gia có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về TN&MT…      Chương trình phối hợp tăng cường hoạt động bảo vệ TN&MT giai đoạn 2014 - 2017 sẽ tập trung vào 3 nội dung cơ bản: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ TN&MT; Tổ chức các cuộc thi thanh niên BVMT, lựa chọn các điển hình tiên tiến để tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình, điển hình bảo vệ TN&MT; Phát động các phong trào thanh niên tham gia BVMT, phát hiện và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đoàn, Đội, Hội và đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong triển khai thực hiện.   Thứ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ ngành TN&MT        Nhân dịp này, Lãnh đạo Bộ TN&MT đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” cho 7 cá nhân của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ TN&MT; Lãnh đạo Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 17 cá nhân của Bộ TN&MT; Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng bức ảnh viễn thám đầu tiên VNREDSat-1 của Việt Nam về TP. Hà Nội cho Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS HCM.   Theo Monre  
Ý kiến của bạn