Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác xây dựng Đảng

15/09/2015

     Ngày 17/4/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ mở rộng sơ kết công tác Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014. Bí thứ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội Nghị.   Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo Hội nghị        Phát biểu tại Hội nghị, Bí thứ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, trong quý I, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế, chính sách và Văn bản quy phạm pháp luật ngành TN&MT. Bộ đã ban hành 13 Thông tư, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Quyết định… Ngoài ra, đã tăng cường cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực và kịp thời. Đồng thời, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội các cấp ủy cụ thể hóa thành các Chương trình, kế hoạch trong năm 2014.      Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhằm nâng cao công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, các Đảng bộ cần sinh hoạt định kỳ và cố định trong tháng để Đảng bộ Bộ có thể kiểm tra, giám sát. Đồng thời, hàng tháng phải có 1 buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với các vấn đề về xây dựng Đảng hoặc nhiệm vụ chuyên môn, chuyên ngành của đơn vị…   Toàn cảnh Hội nghị        Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Quốc Trung cho biết, các cấp ủy trực thuộc phải tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật; Khẩn trương hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ theo giao diện mới; Kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo hướng một cửa…      Về công tác xây dựng Đảng, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, Đảng viên; Chỉ đạo các Chi bộ triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiêm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Chỉ thị số 05 của Đảng ủy Khối về phòng, chống biêu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên trực thuộc Đảng khối các cơ quan Trung ương…      Tại Hội nghị, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã báo cáo Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng trong công tác cải cách hành chính của Đảng ủy Bộ.   Theo Monre
Ý kiến của bạn