Banner trang chủ

Lễ tổng kết Dự án “Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tích hợp chất thải nguy hại tại Việt Nam”

15/09/2015

     Ngày 23/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tích hợp chất thải nguy hại (CTNH) tại Việt Nam”. Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng; Trưởng đại diện văn phòng KOICA Việt Nam Chang Jaeyun; Cục trưởng Cục quản lý tái chế tài nguyên KECO Chea Hoan và đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.      Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, trong lĩnh vực quản lý CTNH, kể từ khi Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý CTNH của Bộ TNMT được ban hành, việc chuyển giao CTNH giữa các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, chủ xử lý CTNH được kiểm soát thông qua việc sử dụng bộ chứng từ CTNH, góp phần kiểm soát đường đi của CTNH, giúp các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có thể theo dõi hiệu quả các CTNH từ khi phát sinh đến khi được xử lý. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ chứng từ cũng tồn tại một số hạn chế nhất định như: Phải in ấn, cấp phát chứng từ với số lượng lớn; Khó khăn trong việc lưu trữ, bảo quản; Thống kê, tổng hợp số liệu về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý CTNH tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Do vậy, cần thiết phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý CTNH để khắc phục các bất cập nêu trên.   Toàn cảnh Lễ tổng kết        Từ năm 2007, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và vận hành thử nghiệm “Hệ thống thông tin quản lý CTNH ở Việt Nam” và đã đạt được kết quả khả quan. Dựa vào những kết quả bước đầu cũng như mong muốn vận dụng những kinh nghiệm quản lý hệ thống quản lý chứng từ điện tử của Hàn Quốc, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO) xây dựng và triển khai Dự án Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tích hợp CTNH tại Việt Nam với nguồn tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống thông tin quản lý CTNH, đảm bảo việc thu thập, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về chất thải; Từng bước tích hợp các dịch vụ công trực tuyến về quản lý CTNH cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý về BVMT và phát triển bền vững.      Sau khi biên bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết vào tháng 4/2010, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với KOICA tiến hành thực hiện các hoạt động của Dự án như trang bị, lắp đặt phần cứng của Hệ thống tại trụ sở Tổng cục Môi trường; Xây dựng phần mềm với 4 chức năng chính: Chứng từ điện tử (e-mainifest); thống kê; GIS và phần mềm sử dụng trên thiết bị di động; Đào tạo cán bộ quản lý, vận hành hệ thống và người sử dụng hệ thống. Sau khi đưa vào sử dụng, sản phẩm của Dự án sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý CTNH nói riêng và công tác BVMT nói chung tại Việt Nam.                                                                                                 Thu Hằng
Ý kiến của bạn