Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý chất thải và phế liệu

15/09/2015

     Ngày 24/7/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, Trưởng Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu đã có buổi làm việc với các thành viên Ban soạn thảo về việc sớm đưa ra Dự thảo số 01 Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.          Theo đó, Tổ Biên tập và Ban soạn thảo đã tích cực làm việc để nhanh chóng đưa ra Dự thảo số 01 Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu. Điểm mới của Dự thảo số 01 là kết cấu khung của Dự thảo Nghị định đã được điều chỉnh thành 10 Chương, 63 điều, được xây dựng tập trung vào nội dung phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý chất thải và phế liệu. Bên cạnh đó, Bản Dự thảo Nghị định số 01 có thêm quy định về các nguyên tắc phân định và phân luồng quản lý chất thải như các luồng chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường, nước thải, bụi và khí thải. Trên cơ sở đó, Nghị định cũng quy định rõ các nguồn phát sinh khác nhau của các nguồn chất thải để quản lý dễ hơn.      Đối với phần quản lý phế thải nhập khẩu, Dự thảo số 01 Nghị định tập trung vào phần ký Quỹ nhập khẩu phế liệu; Điều kiện để tổ chức, cán nhân có thể nhập khẩu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân ký Quỹ, nhằm đảm bảo trách nhiệm khắc phục các rủi ro môi trường do việc không tuân thủ các quy định về BVMT trong hoạt động nhập khẩu.      Dự thảo Nghị định cũng khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực quản lý chất thải nhằm giải quyết triệt để chất thải, đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, yêu cầu BVMT, đặc biệt là lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt đang được Chính phủ và các địa phương quan tâm.      Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất, Tổ Biên tập cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa lại các định nghĩa về chất thải, phế thải; Phân loại rõ rang các loại chất thải, tiện cho việc quản lý; Trách nhiệm của các chủ nguồn thải trong việc kê khai chất thải; Ký Quỹ nhập khẩu phế liệu cần được áp dụng theo từng chuyến hàng và phải siết chặt, đảm bảo công tác BVMT… tránh chồng chéo với các văn bản QPPL khác.      Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập và Ban soạn thảo trong việc xây dựng Dự thảo số 01 của Nghị định. Thứ trưởng chỉ đạo, Ban soản thảo, Tổ biên tập tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các thành viên Ban soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ ban hành trong năm 2015.             Theo VEA
Ý kiến của bạn