Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Kêu gọi cộng đồng tham gia bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường sống

15/09/2015

     Ngày 21/3/2014, Tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ niệm Ngày Khí tượng thế giới. Thứ Trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.      Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã khẳng định ngày càng có nhiều bằng chứng về mối quan hệ giữa BĐKH với các hoạt động của con người, đặc biệt là sự gia tăng trong khí quyển nồng độ các loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Trong đó, nồng độ khí CO2 và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác trong bầu khí quyển vẫn tiếp tục không ngừng gia tăng và đang đạt mức cao chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Việc tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như hiện nay sẽ đưa chúng ta đến hiện tượng hành tinh sẽ nóng lên rất nhiều (vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ có thể tăng 40C so với thời kỳ tiền công nghiệp). Mục tiêu giữ cho nhiệt độ tăng không quá 20C vẫn có thể đạt được, nhưng cần phải nhanh chóng cắt giảm đáng kể phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.   Toàn cảnh Lễ kỷ niệm        Với nhiệm vụ là đầu mối trong công tác BĐKH, thời gian qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiều chương trình hành động góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.      Tuy nhiên, với tính chất và mức độ nguy hiểm của BĐKH ngày càng tăng thì việc chung tay bảo vệ không khí nhằm giảm các phát thải gây hiệu ứng nhà kính là việc cần làm ngay. Do đó, nhân sự kiện này, Bộ TN&MT kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là các tầng lớp thanh thiếu niên không ngừng nâng cao nhận thức về khí hậu, thời tiết và vấn đề BĐKH; Từng bước thay đổi hành vi, nỗ lực bảo vệ khí hậu, BVMT sống nhằm giảm nhẹ tác động của BĐKH.      Cũng tại Lễ kỷ niệm, Bộ TN&MT đã báo cáo Tổng kết dự án hợp tác về BĐKH. Đây là dự án được hợp tác giữa các Bộ TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư… với sự hỗ trợ kinh phí của Ngân hàng Thế giới. Dự án được thực hiện từ tháng 11/20012 và kết thúc vào tháng 3/2014. Kết quả của dự án đã tạo được sự liên kết chặt chẽ của các Bộ, ngành, thông qua đó tăng cường năng lực của các cơ quan đầu mối về BĐKH; Đồng thời, đề ra những định hướng mới về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.    Theo Monre
Ý kiến của bạn