Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Hội nghị triển khai công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ nguồn

15/09/2015

     Ngày 13/3/2014, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị về Công tác quy hoạch và luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ. Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đến dự và chủ trì Hội nghị.        Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã quán triệt Kết luận số 24 KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 30-NQ/BCSDTNMT của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT. Theo đó, Kết luận số 24 của Bộ Chính trị đã đặt ra 3 mục tiêu và 6 nhóm giải pháp chính để triển khai thực hiện. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nêu ra 8 mục tiêu cần thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/BCSDTNMT của Bộ TN&MT.   Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị        Theo đó, về phạm vi thực hiện luân chuyển các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT về công tác tại địa phương. Đối tượng luân chuyển là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT ở tất cả các cấp, các chức danh chuyên môn thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ như kế toán trưởng, phụ trách kế toán, kiểm soát viên.      Nghị quyết 30 cũng hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện đối với việc luân chuyển cán bộ trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT và đối với việc luân chuyển cán bộ thuộc Bộ về địa phương.      Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ giai đoạn 2016 -2021. Theo đó chức danh Bộ trưởng có 3 đồng chí thuộc diện quy hoạch và 11 đồng chí thuộc các đơn vị được quy hoạch chức danh Thứ trưởng trong giai đoạn trên và các giai đoạn tiếp theo.   Toàn cảnh Hội nghị        Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, việc luân chuyển và bố trí cán bộ phải giải quyết tốt quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Bên cạnh đó, việc luân chuyển, bố trí phải được tiến hành theo kế hoạch, công khai và gắn với trách nhiệm của cấp ủy Đảng, bảo đảm nguyên tắc phòng chống tham nhũng, phù hợp chuyên môn không ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, điều hành đơn vị. Các đơn vị cũng cần phải nâng cao nhận thức cho cán bộ thuộc diện luân chuyển thấm nhầm tư tưởng luân chuyển là tạo điều kiện đào tạo, rèn luyện với thực tiễn cho phù hợp với tình hình mới hiện nay. Luân chuyển, bố trí cán bộ phải đảm bảo lợi ích của tập thể, hài hòa với lợi ích cá nhân nhưng phải ưu tiên lợi ích tập thể là trên hết, tránh tình trạng gây mất đoàn kết trong cơ quan.      Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Bộ TN&MT trong thời gian qua. Tính đến nay, trên 95% cán bộ được bổ nhiệm thuộc diện quy hoạch và 42,6% cán bộ quy hoạch trong giai đoạn 2006 - 2010 đã được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp của Bộ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế cần phải khắc phục ngay, chủ yếu là việc gắn với trách nhiệm của thủ trưởng, cấp ủy đảng các đơn vị và nhân sự được quy hoạch trong việc tổ chức thực hiện...      “Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Cán sự đảng yêu cầu thủ trưởng và các cấp ủy đảng các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ. Từ đó, tạo sự chuyển biến về chất đối với công tác quy hoạch và luân chuyển, bố trí cán bộ của Bộ TN&MT trong thời gian tới” - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.   Theo Monre
Ý kiến của bạn