Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/08/2022

Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

15/09/2015

     Ngày 28/11/2014, tại Hà Nam, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông (LVS) Nhuệ - sông Đáy (Ủy ban) nhiệm kỳ III (2015 - 2016).      Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mai Tiến Dũng cho biết, qua 2 nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban, đặc biệt là trong nhiệm kỳ II (2013-2014), việc triển khai Đề án tổng thể BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 (Đề án) đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đặc biệt là có nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến việc triển khai Đề án đã được ban hành như: Nghị định số 80/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải; Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 trong đó đưa ra 33 nhiệm vụ, dự án ưu tiên nhằm đạt được các chỉ tiêu cụ thể của Đề án… Bên cạnh đó, UBND 5 tỉnh trên LVS đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, dự án về BVMT. Trong đó tập trung vào các vấn đề: Phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước, tăng cường quản lý nước thải, rác thải đô thị, giải quyết các vấn đề bức xúc liên tỉnh, liên vùng, từng bước thể chế hóa các quy định BVMT trong từng lĩnh vực.      Trong giai đoạn 2013 - 2014, Ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai Đề án, giải quyết các vấn đề môi trường LVS liên tỉnh và khảo sát các nguồn thải lớn trên lưu vực; Xử lý triệt để 38/43 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 5 tỉnh thuộc LVS theo Quyết định 64/2003/QĐ - CP, 5 cơ sở đang trong giai đoạn triển khai xử lý ô nhiễm triệt để.   Toàn cảnh Hội nghị        Các tỉnh đã triển khai hơn 100 dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, BVMT trong lưu vực như: Dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ - sông Đáy tại tỉnh Hòa Bình; Mô hình xử lý nước thải làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và TP. Hà Nội; Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải của TP. Hà Nội; Khuyến khích các hộ gia đình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường…      Đồng thời, các tỉnh trên LVS đã triển khai công tác thống kê, điều tra nguồn thải lỏng xả thải trực tiếp ra LVS. Hệ thống quan trắc, phân tích và cơ sở thông tin dữ liệu được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương. Công tác điều tra, thống kê nguồn thải đang được triển khai đồng bộ trên hầu hết các tỉnh. Số liệu, vị trí nguồn thải, lưu lượng thải đã được đưa vào cơ sở dữ liệu.      Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đã được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đạt được hiệu quả tích cực, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Việc phối hợp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường đã được triển khai và có các bước chuyển biến mới. Các đơn vị chuyên môn giữa các địa phương đã có sự hợp tác, thông tin chặt chẽ trong việc trao đổi và học hỏi kinh nghiệm để triển khai các công tác BVMT hiệu quả.      Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, các tỉnh trên LVS cần tăng cường kết nối thông tin và phối hợp triển khai Đề án; Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn thải có đối chiếu với địa phương để đánh giá một cách tổng thể những nhiệm vụ trong Đề án; Đẩy mạnh việc xử lý chất thải rắn phát thải từ các khu công nghiệp và làng nghề; Tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý chất thải, nước thải của khu đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, qua đó, công bố những công nghệ phù hợp, đạt chuẩn để áp dụng cho các địa phương…      Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ II (2013 - 2014) Mai Tiến Dũng đã chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban cho Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang.   Hồng Nhung          
Ý kiến của bạn