Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 15/06/2024

Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

15/09/2015

     Ngày 29/11/2013, tại Ninh Bình, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan, cùng UBND các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.   Toàn cảnh Hội nghị        Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Đề án Tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (Đề án), cũng như việc thống kê, kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin về các nguồn thải chính trên lưu vực, từ đó tìm ra các giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án năm 2014.      Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường lưu vực sông chỉ có thể được giải quyết khi có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương trong lưu vực. Đồng thời, cần khẩn trương thành lập Chi cụ BVMT lưu vực sông để triển khai hiệu quả các dự án, vấn đề quy hoạch và lựa chọn đầu tư cần được ưu tiên, tăng cường trách nhiệm giám sát của Ủy ban BVMT lưu vực sông. Ngoài ra, các địa phương cần đầu tư kinh phí thỏa đáng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải tại các khu đô thị, KCN và CCN; điều tra, thống kê, cập nhật nguồn thải thường xuyên; chủ động đề xuất các dự án BVMT, lồng ghép việc triển khai Đền án với các chương trình BVMT khác tại địa phương.   PV
Ý kiến của bạn