Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 26/06/2022

Họp Ủy ban điều phối lần thứ 3 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia”

15/09/2015

     Ngày 16/5/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban điều phối Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học (ĐDSH) quốc gia” (NBDS) nhằm báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai. Thứ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Ủy ban điều phối Dự án Bùi Cách Tuyến đến dự và chủ trì.          Năm 2011, Bộ TN&MT  đã phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện Dự án NBDS do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Dự án được triển khai với mục tiêu xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu đồng nhất về ĐDSH quốc gia đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước và thực hiện thí điểm tại tỉnh Nam Định, với các sản phẩm chính bao gồm: Cấu trúc cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia; Đề án phát triển cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia; Phát triển các bộ chỉ thị quan trắc ĐDSH quốc gia và thí điểm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy; Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan khác trong việc quản lý, chia sẻ khai thác và sử dụng thông tin; Hướng dẫn quan trắc đất ngập nước.      Từ tháng 6/3013 - 5/2014, Dự án đã thiết lập Đề án Tổng thể; Bộ chỉ thị quan trắc ĐDSH và Hướng dẫn; Hướng dẫn kỹ thuật điều tra đất ngập nước; Khung hệ thống; Dự thảo văn bản pháp lý cho cơ chế hợp tác… Trong thời gian tới (từ tháng 5/2014 - 1/2015), Dự án sẽ tiếp tục xây dựng đề án tổng thể của NBDS, kết hợp với các Dự thảo sản phẩm kiến trúc hệ thống văn bản pháp lý; Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật điều tra kết hợp quan trắc tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Thảo luận về chức năng quản lý ĐDSH trong kiến trúc hệ thống của NBDS, tổ chức hội thảo giới thiệu NBDS...      Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất cơ chế phối hợp giữa Bộ, ngành liên quan trong giai đoạn hoàn thiện Dự án, giai đoạn tiếp nhận, vận hành và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia nhằm phát huy hiệu quả của Dự án sau khi kết thúc.   V.N
Ý kiến của bạn