Banner trang chủ

Hội nghị cấp cao về phối hợp hỗ trợ phát triển vùng ĐBS Cửu Long

15/09/2015

     Sáng 16/12/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì Hội nghị bàn tròn cấp cao về phối hợp hỗ trợ phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan Melanie Schultz van Haegen, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới Bà Victoria Kwakwa.          Tại Hội nghị, các bên đã thảo luận về phát triển trong tương lai của ĐBSCL đồng thời cùng nhau chia sẻ, thống nhất sẽ phối hợp về các hoạt động, dự án đang được triển khai tại vùng Đồng bằng trong khuôn khổ khung chính sách xác định nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư sử dụng cho khu vực này được hiệu quả và tiết kiệm nhất.       Các đại biểu tham dự phiên họp đều nhận thức rằng tương lai phát triển của Vùng ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức do nhiều thay đổi và tác động như biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế xã hội, phát triển thượng nguồn.      Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, quản lý tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu là hai nhiệm vụ không thể tách rời và đang trở nên ngày càng cấp bách đối với Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đối với ĐBSCL, chúng ta cần phải quyết tâm bảo vệ vùng đồng bằng này, vốn đã rất dễ bị tổn thương, khỏi những áp lực và đe đọa có thể nhìn thấy và dự đoán được.      Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long đã đưa ra 12 khuyến nghị về kiểm soát tài nguyên nước cho khu vực này trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.      Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, để có thể triển khai các giải pháp này cần một chương trình hành động rõ ràng cho khu vực với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ quốc tế với đối tác chính phía Việt Nam là các các Bộ và chính quyền địa phương để có thể cùng nhau phối hợp, thống nhất quan điểm phát triển của vùng đồng bằng nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho khu vực này.      “Để xây dựng và phát triển vùng ĐBSCL, Chính phủ Việt Nam chủ trương phát huy tối đa nội lực, mở rộng sự tham gia của các chủ thể công và tư cho phát triển, đồng thời thực hiện chính sách chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Trong đó, nguồn lực ODA luôn giữ vai trò quan trọng để hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói.   Theo Monre
Ý kiến của bạn