Banner trang chủ

Góp ý cho dự thảo số 2 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại khu vực phía Nam

15/09/2015

Tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương, các tổ chức, cá nhân, ngày 16/5/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo số 2 tại khu vực phía Nam, nhằm hoàn thiện trình Quốc hội trong thời gian tới.             Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung chính như: Quy hoạch môi trường (QHMT); Kế hoạch BVMT; Giấy phép BVMT; Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý môi trường cấp địa phương… Đa số các đại biểu đều thống nhất, Dự thảo số 2 đã luật hóa nhiều văn bản dưới luật, nhiều quy định được đề cập chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, để góp phần hoàn chỉnh Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi), cần sửa đổi, bổ sung những quy định này trên cơ sở: QHMT là cần thiết, nhưng QHMT phải giải quyết được tổng thể mối quan hệ với quy hoạch của các ngành khác và các địa phương; Vấn đề quản lý môi trường trong lĩnh vực biển và hải đảo cần được quy định rõ ràng và cụ thể hơn; Làm rõ trách nhiệm của các Bộ và UBND cấp tỉnh về thẩm định, phê duyệt ĐTM…             Trên cơ sở những ý kiến phát biểu tại Hội thảo, Bộ TN&MT sẽ  tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước . Giáng Hương Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013  
Ý kiến của bạn