Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Diễn đàn Đối tác về đa dạng sinh học

19/05/2017

   Ngày 18/5/2017, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất Diễn đàn Đối tác về đa dạng sinh học (PPB).

 

Toàn cảnh Cuộc họp

 

   Việt Nam là quốc gia có giá trị cao về đa dạng sinh học (ĐDSH). Những năm gần đây, công tác bảo tồn ĐDSH của Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh gia tăng dân số và phát triển kinh tế đã phát sinh nhiều mối đe dọa đối với ĐDSH và phá hủy nhiều hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, Diễn đàn PPB là cơ hội để các bên tham gia chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo tồn ĐDSH, thông qua hoạt động nâng cao nhận thức, triển khai các sáng kiến, chương trình, dự án giữa các đối tác và các bên liên quan.

   Tại Cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thành tựu cũng như một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn ĐDSH thời gian qua; Các vấn đề ưu tiên trong công tác bảo tồn ĐDSH; Sự cần thiết sửa đổi Luật ĐDSH năm 2008; Cơ chế hoạt động, điều phối và vai trò của các bên tham gia Diễn đàn PPB...

   Diễn đàn PPB nhằm tạo sự liên kết giữa các tổ chức trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ĐDSH. Diễn đàn sẽ được tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm, nhằm chia sẻ thông tin, kết quả của các hoạt động, dự án, chương trình mà các bên liên quan thực hiện, cũng như những bài học kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn ĐDSH.

 

Thu Hằng

Ý kiến của bạn