Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 09/12/2023

Chuẩn bị triển khai Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông

15/09/2015

     Ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Môi trường (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JACA) tổ chức Hội thảo Chuẩn bị triển khai Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông (LVS). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng đến dự và phát biểu.      Hiện nay, chất lượng nguồn nước mặt của Việt Nam đang có chiều hướng suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, đặc biệt là tại 3 LVS Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai do sự bùng nổ dân số cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Bên cạnh đó, việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa hiệu quả, thiếu bền vững đang là mối đe dọa đến an ninh nguồn nước. Để BVMT nước LVS, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 về “Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT, trong đó có khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các LVS và gần đây nhất là Luật BVMT năm 2014 có chương riêng quy định về BVMT nước sông.   Toàn cảnh Hội thảo        Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, những năm qua, Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, Chính phủ các nước, đặc biệt là Chính phủ Nhật Bản trong vấn đề kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường nước. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2013, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam và Dự án bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Nâng cao năng lực hoạch định chính sách và các công cụ quản lý của Bộ TN&MT; Năng lực thực thi của các Sở TN&MT khi tham gia thực hiện Dự án thông qua các hoạt động triển khai về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước cơ sở như quan trắc môi trường, thống kê và thanh, kiểm tra nguồn ô nhiễm…; Năng lực quản lý và sử dụng thông tin của Bộ TN&MT và các Sở TN&MT; Nhận thức người dân và các ngành công nghiệp trong BVMT nước.      Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật để thực hiện Dự án giai đoạn 2 (từ năm 2015 - 2017). Hiện Tổng cục Môi trường đang phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án tại 6 tỉnh thuộc LVS Cầu và LVS Đồng Nai. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu chung về Dự án; Thảo luận về cơ chế phối hợp trong quản lý môi trường nước, BVMT tại các tỉnh trên LVS, hướng tới tăng cường năng lực quản lý môi trường nước LVS.   Bùi Hằng        
Ý kiến của bạn