Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/07/2022

Công bố Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

15/09/2015

     Ngày 2/4/2014, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.          Mục tiêu tổng quát là hiểu rõ hơn về biển, tiềm năng, lợi thế, các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển.      Cụ thể, đến năm 2020, Việt Nam sẽ đáp ứng hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về TN&MT biển; cung cấp thông tin dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu (BĐKH) kịp thời, đủ độ tin cậy, phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển và các hải đảo; Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng ven biển, ven bờ trên các đảo; Nâng cao khả năng thích ứng BĐKH, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển…Tầm nhìn đến năm 2030 sẽ hiểu biết cơ bản về tiềm năng TN&MT, những lợi thế và những bất lợi từ biển trên các vùng biển Việt Nam và quốc tế liền kề, ngăn chặn, đẩy lùi nạn ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học biển.      Để thực hiện được những mục tiêu đó, Chiến lược đưa ra các nội dung, biện pháp: Nghiên cứu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển đi trước một bước, đặc biệt đối với đảo, cụm đảo tiền tiêu; Phát triển năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu trên các vùng biển; Khai thác và sử dụng hợp lý không gian biển, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển...      Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, nước ta có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, TN&MT biển có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với chủ quyền, đặc quyền kinh tế và an ninh quốc phòng trên biển, là nguồn lực đưa nước ta mạnh lên và giàu lên từ biển. Chính vì vậy, việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết. Đây cũng là tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên và BVMT biển.   Hồng Nhung  
Ý kiến của bạn