Banner trang chủ

Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát công tác bảo vệ môi trường tại TP. Hà Nội

15/09/2015

            Ngày 17/5/2013, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (UB KHCN&MT) của Quốc hội đã làm việc với UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác BVMT trên địa bàn TP.             Trong thời gian qua, TP đã chủ động kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy và nguồn lực cho công tác BVMT các cấp; Ban hành các quy định về BVMT và quản lý chất thải rắn, quy định về quản lý tài nguyên nước và cụm công nghiệp; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Giải quyết 3 vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc do chất thải rắn, bụi và khí thải; Thực hiện Đề án “Quản lý BVMT, quản lý sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ”, triển khai thực hiện “Quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020”…             Kết quả đo đạc tại nhiều trục đường giao thông cho thấy, trong khi nồng độ bụi trong không khí xung quanh đang tăng lên đến mức báo động thì nồng độ khí SO2 có xu hướng giảm dần; Rác thải của 10 quận nội thành được xử lý tại bãi chôn lấp đạt 95 - 100%; Các đơn vị đồng bộ thanh, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong công tác BVMT; Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án BVMT và đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, nước sinh hoạt, sản xuất trong các KCN.             Chủ nhiệm UB KHCN&MT Phan Xuân Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của TP. Hà Nội, đồng thời đề nghị TP cần tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức BVMT, quan tâm đến vấn đề ô nhiễm làng nghề, nước sạch nông thôn, giải quyết ô nhiễm ở một số sông lớn .           PV Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013  
Ý kiến của bạn