Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 08/06/2023

Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và môi trường làm việc tại tỉnh Lào Cai

15/09/2015

     Ngày 19/3/2014, đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT.          Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương cho biết, trong năm 2013, Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và quản lý Nhà nước về TN&MT nói riêng.      Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy cho 7/9 huyện, TP. Hàng năm, có hơn 5 nghìn ha đất chưa sử dụng được chuyển mục đích để phát triển lâm nghiệp. Nhờ đó, mật độ che phủ rừng tăng bình quân 2%/ năm, môi trường sinh thái trên địa bàn ngày càng được cải thiện… Trong năm 2013, tỉnh đã tiến hành thu hồi 882 ha đất của 2.681 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thu thuế tài nguyên nước đạt 41 tỷ đồng, thu quỹ môi trường rừng đạt 18 tỷ đồng và thu phí BVMT đối với nước thải đạt 329 tỷ đồng.      Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về TN&MT của Lào Cai trong những năm qua. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị, tỉnh cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường; tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến tài nguyên khoáng sản, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên…   Theo Monre
Ý kiến của bạn