Banner trang chủ

Đẩy mạnh hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

15/09/2015

     Tại cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày 19/2/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về BĐKH nhấn mạnh, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 24/TW của Trung ương về chủ động ứng phó với BĐKH, ăng cường quản lý tài nguyên và BVMT.   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc phiên họp        Theo báo cáo của Bộ TN&MT - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về BĐKH, chính sách pháp luật của Việt Nam về BĐKH hiện đã được xây dựng và triển khai tương đối đồng bộ. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học như xây dựng kịch bản BĐKH; nước biển dâng; triển khai chương trình khoa học công nghệ quốc gia… bước đầu tạo luận cứ, cơ sở khoa học quan trọng cho các hành động ứng phó với BĐKH của các Bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, năng lực cảnh báo, dự tháo thiên tai cũng được đặc biệt quan tâm đầu tư và bước đầu phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chủ động phòng, tránh để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.      Tuy nhiên, nhận thức về BĐKH trong xã hội chưa thực sự đầy đủ; việc phối hợp giữa các Bộ, ngành với nhau và với các địa phương còn thiếu chặt chẽ. Hạn chế lớn nhất là chưa xây dựng được cơ chế điều phối vận hành và các tiêu chí đánh giá việc lồng ghép giữa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và chiến lược quốc gia về BĐKH, cùng kinh phí thực hiện.      Tại cuộc họp, các thành viên của Ủy ban Quốc gia về BĐKH cho rằng, phải tiếp tục có cách tiếp cận liên ngành, liên vùng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác dự báo, xây dựng kịch bản, chủ động ứng phó với BĐKH. Đồng thời, phải hết sức quan tâm đến xây dựng cơ chế, chính sách, các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực xã hội trong lĩnh vực này.      Vấn đề lồng ghép các Chương trình ứng phó với BĐKH với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phải được tiến hành thường xuyên. Ngoài ra, phải chú ý đến công tác dự báo, nhất là dự báo mưa, lũ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Tiếp tục cập nhật các kịch bản dự báo của quốc tế về BĐKH; Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH; Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực quốc tế cho triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu ứng phó với BĐKH.      Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, các Bộ, ngành cần tiếp tục rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế, trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ phòng tránh thiên tai, cũng như cập nhật và hoàn thiện chiến lược quy hoạch.      Thủ tướng nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học, dự báo cần phải nâng cao một bước; Các Bộ, ngành liên quan xây dựng bản đồ cập nhật về BĐKH, tăng cường dự báo quan trắc, dự báo mưa, lũ. Thủ tướng giao Bộ TN&MT nghiên cứu sự lún ở vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh, từ đó bố trí dân cư phù hợp.   Theo Monre      
Ý kiến của bạn