Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 20/06/2024

Đẩy mạnh các hoạt động quản lý việc sử dụng nguồn gen bền vững

20/12/2016

   Từ ngày 15-16/12/2016, tại TP. Lào Cai, Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở TN&MT Lào Cai, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam (ABS)”.

Toàn cảnh Hội thảo

   Việt Nam có sự đa dạng, phong phú về các giống cây trồng, vật nuôi, nguồn gen dược liệu cũng như nhiều tri thức truyền thống gắn với nguồn gen. Tuy nhiên, hiện nay, theo đánh giá của Liên hợp quốc, đa dạng sinh học tại Việt Nam đang bị suy giảm, thất thoát về nguồn gen mà chưa có giải pháp quản lý và khẳng định chủ quyền của quốc gia đối với nguồn gen. Việt Nam chưa phát huy được hết các lợi thế do đa dạng sinh học và nguồn gen mang lại.

   Nhằm tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, Bộ TN&MT đã phối hợp với UNDP xây dựng Dự án ABS. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với tổng kinh phí 12,5 triệu USD. Trong đó, Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ 2 triệu USD.

   Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài khẳng định, đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam tăng cường thực hiện quản lý việc sử dụng nguồn gen một cách bền vững và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Để Dự án thành công, Việt Nam sẽ thực hiện các mục tiêu cụ thể: Xây dựng và thực hiện khung pháp lý quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; tăng cường năng lực quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; hỗ trợ thực hiện thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích dựa trên hợp tác công - tư.

Thu Hằng

Ý kiến của bạn