Banner trang chủ

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, nông thôn đổi mới

31/12/2021

        Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của hàng triệu bà con nông dân, người lao động; ngành NN&PTNT tỉnh Hưng Yên đã vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống dân cư nông thôn.

         Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 13.318 tỷ đồng, tăng 2,78% so với năm 2020 (MT: 2,2%), trong đó: Nông nghiệp ước đạt 11.860 tỷ đồng, tăng 2,55%; thủy sản 1.448 tỷ đồng, tăng 4,69%.

          Tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu thời vụ, giống cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 76.409 ha, giảm 3,71%; diện tích gieo trồng lúa 56.029 ha; lúa chất lượng cao chiếm 71,2% diện tích, tăng 2,7%. Tổng diện tích cây ăn quả ước đạt 14.647 ha (tăng 3,09% ha so với năm 2020), trong đó: cây nhãn là 4.760 ha, tăng 2,04%, cây vải 11.141 ha, tăng 5,41%, chuối là 2.701 ha, tăng 6,33%, cam 2.117 ha, tăng 1,7%...

          Chăn nuôi nhìn chung ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021 phát triển khá tốt, cụ thể: Đàn trâu bò ước đạt 35.280 con; tổng đàn lợn đạt 492.487 con, tăng 8,11%; 100% là lợn nạc và siêu nạc; đàn gia cầm gần 10 triệu con, tăng 0,6%. Chất lượng con giống được nâng cao theo hướng năng suất, chất lượng.

          Các hoạt động nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.460 ha, chủ yếu nuôi theo hình thức thâm canh và bán thâm canh; có khoảng 440 lồng tập trung ở một số huyện, thành phố như: Văn Giang (20 lồng), Khoái Châu (15 lồng), Kim Động (107 lồng) và thành phố Hưng Yên (298 lồng). Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 50.238 tấn, tăng 5,54% so với năm 2020.

          Công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sâu bệnh hại, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác xúc tiến thương mại được triển khai thực hiện có hiệu quả; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh.

          Cũng trong năm 2021, kinh tế hợp tác phát triển, đa dạng về hình thức và quy mô; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên năm 2021. Dự kiến cả năm 2021, thành lập mới được 21 HTX và 140 THT, nâng tổng số 339 HTX; duy trì 175 liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (như: Chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; chuỗi sản xuất, tiêu thụ lúa gạo; chuỗi sản xuất, tiêu thụ nhãn; cá lồng,...); đánh giá, xếp hạng được 69 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nâng tổng số lên 169 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước cải thiện đời sống nông dân.

          Bên cạnh đó, công tác thủy lợi được quan tâm, các giải pháp về công tác thuỷ lợi được triển khai khá đồng bộ, tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết, nguồn nước và chỉ đạo triển khai các giải pháp, vận hành hệ thống thuỷ lợi đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất.

Sở NN&PTNT đã tham mưu xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; báo cáo đánh giá hiện trạng đê điều năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” và Hạt “quản lý đê Luộc, Dự án Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải tỉnh Hưng Yên, Dự án điển hình”; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện các gói thầu thuộc các dự án đầu tư của ngành như: Dự án Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải tỉnh Hưng Yên; Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở Kè Phi Liệt, đê tả sông Hồng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên...

          Về xây dựng NTM, Sở NN&PTNT tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhất là xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Tham mưu, trình ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 43 xã đăng ký phấn đấu NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025… Dự kiến cả năm 2021: Có thêm 11 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu; thêm 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số lên 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đang thẩm định 25 xã NTM nâng cao, 6 xã NTM kiểu mẫu để trình Hội đồng và UBND tỉnh quyết định. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điều kiện sử dụng nước sạch đạt 92%, đạt chỉ tiêu kế hoạch.

          Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2022, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng NTM, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái./.

An Vi

 

 

Ý kiến của bạn