Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

TP. Đà Nẵng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

26/05/2022

    Ngày 23/5/2022, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

    Mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung các nguồn lực thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8/6 trên phạm vi toàn thành phố với các hoạt động thiết thực gắn với việc triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” năm 2022. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, địa phương, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, BVMT và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

    Các hoạt động, sự kiện trọng tâm thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gồm:

    Tổ chức Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo trên địa bàn TP. Đà Nẵng vào lúc 06g00, ngày 4/6/2022, tại quận Thanh Khê;

    Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex) nhằm giới thiệu, quảng bá các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn. Chương trình tổ chức từ ngày 25 - 26/8/2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm TP. Đà Nẵng. Dự kiến có trên 100 gian hàng với khoảng 2.000 người tham gia, tham quan Triển lãm;

    Hoạt động Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu TP. Đà Nẵng năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022 tại Bến cảng chuyên dùng Thọ Quang, quận Sơn Trà;

    Hội thảo khoa học “Hợp tác thúc đẩy Phát triển bền vững kinh tế biển TP. Đà Nẵng” dự kiến tổ chức trong tháng 7/2022 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện, nhận diện những cơ hội, khó khăn, thách thức làm cơ sở thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW tại Đà Nẵng;

    Hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên toàn địa bàn thành phố tổ chức vào lúc 07h30 ngày 4/6/2022 (ngay sau khi kết thúc Lễ phát động cấp thành phố) tại khu vực phát động cấp thành phố (UBND quận Thanh Khê); trên địa bàn UBND các quận, huyện; Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp;

    Các hoạt động hưởng ứng khác: Ra quân hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật; Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn; Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 - 2025”; Tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào “Giảm thiểu rác thải nhựa”; Tổ chức Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước trên địa bàn thành phố góp phần giảm thiểu tác động ngập úng trước mùa mưa năm 2022; Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

    Các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Phương Linh

Ý kiến của bạn