Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Tỉnh Bến Tre: Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

13/10/2022

    Ngày 5/10/2022, tại TP. Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động và ra quân các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Lực lượng đoàn viên thanh niên TP. Bến Tre đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường

    Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre, sự quyết tâm vào cuộc của toàn ngành TN&MT, các vấn đề về môi trường trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Kết quả quan trắc các thành phần môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của Bộ TN&MT. Các nguồn thải mới phát sinh đều được kiểm soát chặt chẽ; chất lượng môi trường sống của người dân ngày càng tốt hơn.

    Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm cho biết, tỉnh xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Luật BVMT năm 2020, tạo cơ sở, nền tảng để đạt được những thắng lợi toàn diện các mục tiêu bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh cũng như các mục tiêu bảo vệ môi trường trong tương lai. Do đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, đồng thời tổ chức các hoạt động vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, kênh rạch, đường thoát nước, trồng cây xanh. Ngoài ra, tranh thủ nguồn lực để xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố; xây dựng các trạm trung chuyển rác để xóa các điểm tập kết rác tạm, đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như giải quyết ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh vận động thu gom rác; thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; lấy người dân làm trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường.

    Ngay sau buổi Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2022, lực lượng đoàn viên thanh niên TP. Bến Tre đã tham gia đạp xe diễu hành trên các đường phố để tuyên truyền các hoạt động về BVMT, đồng thời tổ chức ra quân dọn dẹp, thu gom rác, làm vệ sinh môi trường tại khu vực cống rãnh, đường phố, ven sông rạch trên địa bàn thành phố.

An Bình

 

Ý kiến của bạn