Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Thị xã Kỳ Anh: Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường

28/04/2022

    Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã, sự ủng hộ, đồng hành của HĐND, MTTQ và các Đoàn thể thị xã, đặc biệt là tinh thần chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, năm 2021 vừa qua, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    Trong năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; kịp thời ban hành và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, thị xã đã chỉ đạo các cấp ủy, các ngành, địa phương chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về các quy định phòng chống dịch; Chỉ đạo hoàn thành xây dựng bản đồ các khu vực dân cư phòng chống dịch, thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng nhằm hỗ trợ thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; làm tốt công tác cách ly y tế tập trung tại Khu cách ly Mitraco và Khu cách ly Nhà F tại Formosa, đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch, đặc biệt là phục vụ hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các khu cách ly y tế, điều trị bệnh nhân Covid-19, tổ chức tiêm vắc xin cho người dân; khai báo y tế toàn dân, khai báo y tế điện tử cũng được thực hiện quyết liệt, kịp thời. Qua đó, đến nay, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt.

    Với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đã góp phần rất lớn thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của thị xã Kỳ Anh trong năm qua. Cụ thể, trong 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chỉ đạt một phần, 1 chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ lao động qua đào tạo). Nổi bật trong bức tranh kinh tế có thể kể đến: Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp (theo giá so sánh) là 499,818 tỷ đồng, tăng 7,25% so với năm 2020; Tổng sản lượng lương thực ước đạt 7.866 tấn, tăng 11,46% so với năm 2020; Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 72.824,770 tỷ đồng, tăng 20,58% so với năm 2020; sản lượng thép ước đạt 5,510 triệu tấn, tăng 25,23% so với năm 2020; Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30/11/2021 đạt 320,515 tỷ đồng, đạt 162,6% kế hoạch tỉnh, 117% kế hoạch thị xã, bằng 173% so với cùng kỳ năm 2020.

    Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư nên trong năm 2021 tín hiệu thu hút đầu tư tốt, nhiều tập đoàn lớn khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào thị xã Kỳ Anh. Trong năm đã thành lập mới 137 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 1.120 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch; trên địa bàn thị xã có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 11.280 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

    Đi đôi với việc tập trung phát triển kinh tế, thị xã Kỳ Anh còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Theo đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn đứng vào nhóm các đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Công tác khám, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

    Xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với công tác BVMT là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Bởi vậy, không chỉ chú trọng phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TN&MT của các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thị xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì 100% số thôn đều có nơi thu gom và xử lý rác thải tập trung; Xây mới và sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường. Phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa cũng được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nền nếp. Tiêu biểu có thể kể đến các phong trào BVMT được triển khai sâu rộng, như: quản lý đoạn đường xanh - sạch - đẹp; phong trào “3 sạch”; phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; phong trào “Toàn dân tham gia BVMT, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”…

    “Có thể nói, việc thực hiện tốt các phong trào BVMT không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, mang đến môi trường sống an lành cho người dân mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn, nhấn mạnh.

Duy Bạch

Ý kiến của bạn