Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 tại Bắc Kạn

14/11/2022

    Trong thời gian qua, Bắc Kạn đã triển khai Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” (KfW8) do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức từ năm 2016 - 2022. Dự án nhằm cải thiện năng lực quản lý rừng, chú trọng gia tăng giá trị đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái rừng, hiệu quả kinh tế thông qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh.

Diện tích rừng keo đã tỉa thưa theo Dự án tại huyện Chợ Mới

    Tham gia Dự án là những lô rừng keo có nguồn gốc trồng từ hạt 2 - 4 tuổi; mật độ cây từ 1.000 cây/ha trở lên; có trên 40% số cây trong lô đạt chất lượng tốt, là những cây có thể chuyển hóa thành cây gỗ lớn.

    Dự án tiến hành tỉa thưa lần 1 khi rừng keo 4 tuổi; hỗ trợ người dân một số loài cây bản địa như lim xanh, dổi xanh, trám trắng để trồng vào 20% diện tích lô rừng sau tỉa thưa lần 1, tương đương 417 cây/ha; tỉa thưa lần 2 khi rừng keo 8 tuổi; khai thác khi rừng keo 12 tuổi. Dự án hỗ trợ quá trình chăm sóc và tỉa thưa rừng trồng hơn 9,6 triệu đồng/ha.

    Sau khi tỉa thưa, cây keo hạn chế được sâu bệnh, sinh trưởng nhanh hơn, có trữ lượng gấp đôi so với rừng không tỉa thưa. Cây keo chất lượng tốt hơn do trong quá trình tỉa thưa đã loại bớt những cây chất lượng kém, đường kính cây tăng lên nên tỷ lệ lõi cao hơn. Rừng keo 7 - 8 tuổi đã được tỉa thưa cho sản lượng gỗ khoảng 80 - 100 m3/ha, gấp đôi so với rừng keo cùng tuổi không tiến hành tỉa thưa, nếu để đến năm 12 tuổi thì có thể đạt trên 200 m3/ha. Rừng keo tỉa thưa cây có kích cỡ lớn hơn (có thể xẻ gỗ) nên giá trị bán được sẽ cao hơn 3 - 4 lần so với rừng keo không được tỉa thưa. Ngoài hiệu quả về kinh tế, rừng được tỉa thưa góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu nguy cơ xói mòn, tăng độ màu mỡ và độ ẩm cho đất.

    Kỹ thuật tỉa thưa và trồng cây bản địa dưới tán theo Dự án KfW8 là biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Bên cạnh tăng hiệu quả kinh tế, với tầng cây bản địa dưới tán, phương pháp này còn giữ độ che phủ rừng liên tục, không bị mất rừng khi khai thác trắng gỗ keo tỉa thưa. Bắc Kạn sẽ chỉ đạo áp dụng rộng rãi phương pháp này trong thời gian tới thông qua đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người dân cải thiện sinh kế, lấy ngắn nuôi dài để duy trì tỉa thưa chu kỳ dài đối với rừng trồng.

    Để nhân rộng, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao ngành Nông nghiệp, trên cơ sở kết quả Dự án KfW8, tham mưu nhân rộng Dự án trong năm 2023, giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương; rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ người dân nhân rộng Dự án.

Châu Long

Ý kiến của bạn