Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 15/06/2024

Quận Hoàng Mai: Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường

12/10/2022

    Ngày 2/10/2022, Hội Luật gia, Hội Người khuyết tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đoàn Thanh niên quận Hoàng Mai tổ chức Chương trình truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho đoàn viên thanh niên và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và thúc đẩy trợ giúp pháp lý về bảo vệ môi trường cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) tại quận Hoàng Mai về môi trường và pháp luật liên quan đến môi trường, thay đổi nhận thức và tạo chuyển biến, tích cực trong cách ứng xử với môi trường, để bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Ra mắt đội hình truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại Quận Hoàng Mai

    Chương trình “Nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy tư vấn trợ giúp pháp lý cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) về Luật Bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao nhận thức của công dân về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thay đổi thái độ, hành vi về môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường, tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó, phát hiện các tấm gương, mô hình tốt, đấu tranh với các hành vi, hiện tượng tiêu cực, xâm hại đến môi trường. Xây dựng nguồn lực và mạng lưới truyền thông môi trường, góp phần thực hiện thành công xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

    Chương trình đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho 2.329 người; thực hiện tư vấn pháp luật được 154 vụ việc; phát 2.000 tờ rơi về Luật Bảo vệ môi trường. Thực hiện tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho 160 người khuyết tật…

  Tặng túi vải đi chợ giảm thiểu sử dụng túi ni lông

    Trong ngày 2/10, Chương trình đã ra mắt đội hình truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên trên địa bàn quận; tặng túi vải đi chợ để giảm thiểu sử dụng túi nilon; ký cam kết giảm thiểu sử dụng túi ni lông đối với người dân và các tiểu thương…

  Vũ Hồng 

Ý kiến của bạn