Banner trang chủ

Phát triển Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam

26/02/2022

    Nhằm nhìn lại các hoạt động và những nỗ lực của thành viên Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam (VIWACON) trong công tác bảo tồn nguồn nước trong hơn 1 năm qua, đồng thời xác định các cơ hội và thách thức, vấn đề trọng tâm của mạng lưới trong năm 2, từ ngày 24 - 25/2/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Hội thảo Phát triển Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam năm 2. Các hoạt động của Mạng lưới VIWACON được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

    Nguồn nước mặt dồi dào của Việt Nam bao gồm khoảng 3450 sông, suối dài trên 10 km và hàng nghìn hồ, ao, đất ngập nước, hiện đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm trầm trọng. Các nguồn gây ô nhiễm bao gồm các nguồn ô nhiễm điểm như nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa được xử lý và các nguồn ô nhiễm diện từ rác thải, các dư chất có nguồn nitơ và phốtpho. Rác thải sinh hoạt không được thu gom và xử lý đúng cách là một trong những nguồn gây ô nhiễm nước lớn nhất. Để giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức và các bên liên quan khác.

    Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) được thành lập vào năm 2021, bao gồm 6 tố chức thành viên nòng cốt: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E), Trung tâm Tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu (CAWAREC), Viện Khoa học và Công nghệ môi trường - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (INEST), Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD), Hội nghề Cá Việt Nam (VINAFIS). VIWACON được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ giữa người dân, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và nhà nước cùng nhau chung tay để bảo tồn nguồn nước và hệ sinh thái, đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước an toàn cho tất cả mọi người

    Trong hai ngày Hội thảo, các thành viên Mạng lưới cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia đã cùng nhau rà soát, củng cố lại chiến lược, quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Mạng lưới, thảo luận những định hướng phát triển mới đặt trong bối cảnh các cơ hội và thách thức về xu hướng công nghệ số, biến đối khí hậu, COP 26 và Chiến lược an ninh nguồn nước tại Việt Nam.

    Cũng tại Hội thảo, các thành viên đều cam kết mạnh mẽ trong bản kế hoạch hành động bằng tất cả sự Đồng lòng - Tâm huyết - Tôn trọng lẫn nhau - Sáng tạo - Hiệu quả để cùng hướng đến xây dựng một mạng lưới tiên phong trong các sáng kiến và giải pháp đảm bảo nguồn nước trong, sạch cho mọi người.  

Phạm Đình

Ý kiến của bạn