Banner trang chủ

Ngành Hóa chất: Chia sẻ vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

08/09/2022

    Thời gian qua, công tác BVMT trong ngành Công Thương nói chung và ngành Hóa chất nói riêng đã được các cấp, các ngành và các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm thực hiện và cơ bản đáp ứng các quy định pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực BVMT cho các doanh nghiệp ngành Hóa chất

    Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về BVMT đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của doanh nghiệp như: Luật BVMT năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT… Trong khi đó, Hóa chất là một trong những ngành có lượng chất thải phát sinh lớn và áp dụng nhiều quy định khắt khe về BVMT như trách nhiệm của doanh nghiệp về xử lý tro, xỉ, thạch cao; quan trắc tự động liên tục hay giảm phát thải khí nhà kính, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường... Do vậy, việc cập nhật các quy định pháp luật về BVMT là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương nói chung và các thành viên của Tập đoàn Hóa chất nói riêng.

    Thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng mất an toàn, dẫn đến việc doanh nghiệp vi phạm các quy định của Luật BVMT. Do đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong triển khai các giải pháp BVMT. Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải có trách nhiệm giảm thiểu các việc ảnh hưởng đến môi trường. Luật BVMT sau nhiều lần sửa đổi đã có những yêu cầu ngày càng cao hơn. Do đó, doanh nghiệp phải quán triệt nguyên tắc là các giải pháp BVMT sẽ vừa giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là BVMT.

    Tại Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực BVMT cho các doanh nghiệp ngành Hóa chất mới đây tại Hải Phòng, Tập đoàn Hóa chất cũng đã có báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện công tác BVMT tại các đơn vị thành viên trong thời gian qua, qua đó để các doanh nghiệp cùng các chuyên gia của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo Luật BVMT 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đưa ra các câu hỏi các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực BVMT, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép và đã được các cán bộ Cục Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương trả lời.

    Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn và triển khai đúng theo các quy định của pháp luật về BVMT. Đây cũng là cơ hội tốt để các cán bộ quản lý môi trường tại các doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm để triển khai tốt các quy định trên.

An Bình

Ý kiến của bạn