Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024

Lễ công bố Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022”

14/11/2022

    Ngày 1/11/2022, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) tổ chức Lễ công bố Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022”.

Toàn cảnh Lễ công bố

    Báo cáo gồm 4 chủ đề chính: Thanh niên với chính sách khí hậu và quá trình ra quyết định, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng “0”, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các tác giả đã nghiên cứu hơn 130 sáng kiến và dự án khí hậu do thanh niên khởi xướng, là những trường hợp điển hình về hành động khí hậu thiết thực do thanh niên thực hiện. Các tác giả cũng xác định một số giải pháp thúc đẩy cần ưu tiên triển khai, gồm việc thành lập nhóm công tác của thanh niên về chính sách khí hậu, xây dựng các chương trình giáo dục và nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án do thanh niên lãnh đạo.

    Theo Báo cáo đặc biệt lần này, thanh niên đang đối mặt với hai khó khăn chính: Hạn chế tài chính, thiếu kiến thức kỹ thuật và kỹ năng. Báo cáo cũng đề xuất các hướng giải quyết, như phát triển cổng kết nối thông tin tài chính biến đổi khí hậu dành cho thanh niên, thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quản trị khí hậu và ngoại giao khí hậu và xây dựng bộ tài liệu chuyên ngành dành cho thanh niên.

    Theo Thỏa thuận Paris, kể từ năm 2021, các quốc gia đều có trách nhiệm thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc thực hiện cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

    Tại Hội nghị COP26 tại Glasgow, cùng với nhiều quốc gia, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0”, tham gia Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu cùng nhiều sáng kiến khác trong xu thế phát triển tất yếu của thế giới về chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển phát thải thấp. Nhận thức rõ những tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã có những hành động tích cực, chủ động để hiện thức hóa các cam kết trên.

    Để thực hiện được các cam kết này, cần sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và sự quyết tâm, nỗ lực, chung tay của tất cả các thành phần kinh tế - xã hội mà trong đó, các đoàn viên, thanh niên - lực lượng tiên phong, những chủ nhân tương lai của đất nước, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi hành động của các đoàn viên, thanh niên dù là nhỏ nhất nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức và tạo động lực mạnh mẽ để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội sang hướng kinh tế các bon thấp, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu.

Phạm Đình

Ý kiến của bạn