Banner trang chủ

Lạng Sơn: Phổ biến, tuyên truyền về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

22/11/2021

    Ngày 18/11/2021, Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT - Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về kế hoạch triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật BVMT năm 2020. Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 700 đại biểu tại điểm cầu các huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở TN&MT Lạng Sơn

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên thuộc Tổng Cục Môi trường - Bộ TN&MT tuyên truyền, phổ biến và phân tích một số điểm mới của BVMT năm 2020 như các quy định về: Giấy phép môi trường; Quản lý chất thải; Phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường; Quan trắc môi trường; Báo cáo công tác BVMT… Ngoài ra, các đại biểu được thông tin một số quy định về thanh tra, kiểm tra lĩnh vực môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; quy định về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải, bồi thường thiệt hại về môi trường; Đánh giá sơ bộ tác động môi trường…

    Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn Ngô Viết Hải, thông qua Hội nghị đã góp phần giúp các đại biểu nắm được đầy đủ những điểm mới của Luật BVMT năm 2020, từ đó tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác BVMT tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó, đảm bảo việc thực hiện Luật hiệu quả, đúng theo quy định.

Hoàng Đàn

Ý kiến của bạn