Banner trang chủ

Lai Châu: Đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến gần với nhân dân

07/11/2022

    Ngày 2/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa thành phố, UBND TP. Lai Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo UBND, công chức địa chính các xã, phường, tổ trưởng các tổ dân phố, bản trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số nội dung quan trọng của Luật BVMT năm 2020. Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT và một số văn bản quy định chi tiết của UBND tỉnh Lai Châu về bảo vệ, khai thác tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

    Sau Hội nghị, các cơ quan, UBND các xã, phường, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 đến cán bộ và nhân dân. Trong đó, tập trung vào điểm mới của Luật, những nội dung quy định trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong công tác BVMT, trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BVMT, đẩy mạnh việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo theo tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn