Banner trang chủ

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

20/06/2024

    Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; cải thiện chất lượng môi trường không khí, tại văn bản số 6444/UBND-TNMT ngày 13/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh.  Tại Văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị chức năng theo thẩm quyền, trong đó, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát các cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng, thường xuyên kiểm tra quá trình vận hành, bảo trì hệ thống xử lý khí thải của các đơn vị, không để xảy ra sự cố rò rỉ khí thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đồng thời, đôn đốc, yêu cầu các cơ sở sản xuất trong KCN định kỳ tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó với sự cố hóa chất, sự cố cháy nổ và sự cố môi trường để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường không khí; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề về môi trường phát sinh giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

    Thực trạng nguồn thải phát sinh từ các KCN trên địa bàn tỉnh

    Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai có 188 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các KCN và khu kinh tế của tỉnh Lào Cai quản lý. Trong đó, KCN Bắc Duyên Hải là 64 dự án, KCN Đông Phố Mới 42 dự án, Khu cửa khẩu Kim thành 25 dự án, KCN Tằng Loỏng 29 dự án; trong Khu kinh tế Ban đang theo dõi 27 dự án, trong đó có 147 dự án đi vào hoạt động, 8 dự án đang triển khai xây dựng, 33 dự án đang hoàn thiện các thủ tục, chưa triển khai xây dựng, dừng xây dựng do điều chỉnh quy hoạch.

    Trong các KCN của tỉnh Lào Cai có KCN Tằng Lỏong là KCN hoá chất lớn nhất cả nước với diện tích quy hoạch là 1.100 ha. Tổng số có 29 dự án đăng ký với tổng vốn đầu tư trên 19.551 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đang hoạt động, 3 dự án đang hoàn thiện thủ tục; 12 dự án sản xuất phân bón, hóa chất; 2 dự án luyện kim; 1 nhà máy tuyển quặng và các dự án phụ trợ khác.

    Hiện nay, tại Lào Cai có 12 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động có nguồn xả thải lớn trên địa bàn lắp đặt xong hệ thống quan trắc tự động với 24 trạm truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục khí thải về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng lộ trình quy định Luật BVMT 2020. Theo kết quả quan trắc về chất lượng môi trường không khí của Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh thực hiện đến hết năm 2023 cho thấy, cơ bản chất lượng không khí trên địa bàn toàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, có thời điểm, một số chỉ tiêu đã có xu hướng vượt quy chuẩn.

Ảnh minh họa

    Cụ thể, môi trường không khí xung quanh KCN Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) và khu vực khai thác khoáng sản (Mỏ đồng Sin Quyền, Mỏ Apatit Cam Đường và các mỏ đá tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng), các thông số bụi TSP, tiếng ồn, NO2 vượt quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân việc các thông số vượt quy chuẩn cho phép do lưu lượng, mật độ phương tiện giao thông lớn, một số thời điểm do cộng hưởng các nguồn khí thải... Nhưng ngay khi phát hiện thông qua hệ thống quan trắc tự động, lực lượng chức năng và cơ quan liên quan đã có giải pháp để các thông số trên được kiềm chế và đưa về mức cho phép.

    Tăng cường các giải pháp BVMT không khí trong các KCN

    Năm 2024, Lào Cai phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN đạt 21.155 tỷ đồng; khôi phục sản xuất Nhà máy Gang thép Việt - Trung; giá trị hàng hoá xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 2.300 tỷ đồng…Để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với BVMT, địa phương này tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm không khí. 

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm quan trắc TN&MT tăng tần suất quan trắc môi trường không khí tại các khu vực, điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh; vận hành liên tục ổn định hệ thống quan trắc môi trường không khí tại KCN Tằng Loỏng, trong trường hợp khi ô nhiễm môi trường không khí chạm mức nguy hại chỉ số AQI > 300 thì có trách nhiệm thông báo cho UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương kịp thời có các biện pháp xử lý, khắc phục hạn chế phát thải nhằm bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp. Tiếp tục đôn đốc các cơ sở, sản xuất kinh doanh hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020. 

    Về phía Chi cục BVMT, đơn vị sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trong công tác quản lý môi trường không khí; hoàn thiện và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; tăng cường, bổ sung điểm, tần suất quan trắc môi trường không khí tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây tác động môi trường để phục vụ tốt công tác kiểm soát nguồn thải, kịp thời cảnh báo, xử lý khi có tác động môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm vi phạm về công tác BVMT, đặc biệt ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây tác động môi trường... qua đó ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn