Banner trang chủ

Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025

24/08/2021

     UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc trồng mới cây xanh phân tán, trồng rừng tập trung sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đạt 46,5%, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

     Trồng mới hơn 12,1 triệu cây xanh

     Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo Quyết định 524/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương được giao trồng 12,087 triệu cây xanh, gồm 8,5 triệu cây phân tán và 1.600 ha rừng (tương đương 3,587 triệu cây trồng rừng tập trung). Qua rà soát, xác định quỹ đất tại các địa phương, đơn vị, mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đặt mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh trồng 12,111 triệu cây xanh, vượt 24.000 cây xanh so với nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện trồng 4,935 triệu cây phân tán và 3.600 ha rừng (tương đương 7,158 triệu cây trồng rừng tập trung).

Trồng rừng tập trung tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa

     Đối với trồng cây phân tán, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh sẽ trồng mới 990.600 cây ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung, trên đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, khuôn viên trụ sở các cơ quan, đơn vị, công trình công cộng… ; ở khu vực nông thôn sẽ trồng trên đất vườn nhà, hành lang giao thông, ven sông; trồng kết hợp phòng hộ trong các khu canh tác nông nghiệp, khu vực nguy cơ sạt lở cao, khu vực đất bị thoái hóa…

     Đối với trồng rừng tập trung, sẽ trồng mới 1.840 ha rừng phòng hộ và 1.791 ha rừng sản xuất, trung bình mỗi năm trồng 726,2 ha rừng. Đối với trồng rừng phòng hộ, sẽ ưu tiên cho các dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ xung yếu và rừng phòng hộ ven biển; còn rừng sản xuất sẽ trồng trên những diện tích đã được quy hoạch.

     Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, thị xã Ninh Hòa sẽ trồng hơn 2,646 triệu cây xanh; huyện Khánh Vĩnh gần 2,497 triệu cây; huyện Vạn Ninh hơn 1,861 triệu cây; TP. Cam Ranh hơn 1,673 triệu cây; huyện Khánh Sơn gần 1,195 triệu cây; huyện Cam Lâm hơn 1,107 triệu cây; huyện Diên Khánh hơn 0,786 triệu cây; TP. Nha Trang hơn 0,343 triệu cây. Các địa phương sẽ linh hoạt triển khai thực hiện chỉ tiêu trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung; linh hoạt chỉ tiêu trồng từng năm tùy theo điều kiện thực tế, nhưng tổng số cây xanh trồng mới trong giai đoạn 2021 - 2025 phải bảo đảm kế hoạch.

     Triển khai đồng bộ các giải pháp

     Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng mới cây xanh, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng chung tay vào việc trồng, chăm sóc cây xanh, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát quỹ đất, chuẩn bị nguồn cây giống bảo đảm chất lượng, ứng dụng khoa học vào trồng và chăm sóc cây xanh phân tán, trồng rừng tập trung. Tỉnh sẽ huy động các nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai trồng và bảo vệ cây xanh. Trong đó, tỉnh tăng cường huy động vốn từ nguồn xã hội hóa, vốn đóng góp của doanh nghiệp, vận động các tổ chức, cá nhân; kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả các dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, trồng cây xanh. Đồng thời, kết hợp thực hiện với các chương trình, dự án đầu tư công như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác… 

     Theo ông Trần Minh Thu, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị chủ rừng cần rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xác định quỹ đất trống trồng rừng và trồng cây xanh phân tán; chủ động bố trí nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp để thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh vì cộng đồng. Hàng năm, các đơn vị, địa phương cần chủ động nguồn cây giống để thực hiện kế hoạch trồng cây gây rừng; phát động các phong trào Tết trồng cây, ngày Chủ nhật xanh…; huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể, người dân vào các phong trào trồng cây xanh…

Nguyễn Văn Thùy

 

Ý kiến của bạn