Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Huyện Vĩnh Thuận: Dấu ấn chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

12/07/2022

    Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi xen lẫn những khó khăn, song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban mặt trận, đoàn thể các cấp, cùng sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, huyện Vĩnh Thuận đã ghi dấu ấn nhiều thành tựu quan trọng, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

    Đến thời điểm hiện tại, huyện Vĩnh Thuận đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, 7/7 xã đạt chuẩn NTM. Tổng kết giai đoạn 2010 - 2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện tính đến ngày 31/12/2020 đạt 3.325 tỷ 754 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, công trình điện, các cơ sở hoạt động văn hóa, giáo dục,...; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện chất lượng đời sống dân cư nông thôn.

        Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, huyện đã xác định phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu là khâu đột phá quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của nhân dân cũng như tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu khác trong xây dựng NTM nên được chú trọng đầu tư, nhân dân đồng tình tự nguyện thực hiện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, kết quả giai đoạn 2011 - 2020, huyện đã xây mới 51 cầu kiên cố có trọng tải từ 5 tấn trở lên; đầu tư xây dựng thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa từ huyện đến trung tâm các xã 73,7 km; cứng hóa bê tông xây mới 320,49 km, nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn 261,13 km mặt cứng đường giao thông nông thôn;... qua đó giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng cả hai mùa mưa nắng. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động của 07 xã đạt 94,05%. Hệ thống điện trên địa bàn 07 xã đã đáp ứng tiêu chí hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, số hộ dân được sử dụng điện an toàn trên địa bàn 07 xã đạt trên 98,21%. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khác như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư,… cũng được huyện quan tâm đầu tư, xây dựng ngày một khang trang, hiện đại. Có thể nói, hệ thống điện - đường - trường - trạm được đầu tư phát triển đồng bộ đã hỗ trợ lẫn nhau, tạo diện mạo nổi bật cho nông thôn huyện nhà; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

    Bằng việc nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển đồng bộ, bức tranh kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gắn với tiềm năng thế mạnh của từng lĩnh vực ngành và từng vùng, địa phương, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản chiếm 46,33% (giảm từ 67,88%/năm 2010 xuống còn 46,33%); tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 17,62% (tăng từ 8,8%/năm 2010 lên 17,62%); tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 36,05% (tăng từ 23,94% năm 2010 lên 36,05%). Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người 57,615 triệu đồng/người/năm, tăng 2,7 lần so với năm 2010.

    Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ phù hợp với từng vùng. Tổng giá trị sản xuất bình quân trên một diện tích đất 158 triệu/ha/năm, tăng 98 triệu/ha/năm so với năm 2010. Nuôi thủy sản tiếp tục phát triển mạnh, giá trị sản xuất chiếm 67,13% tỷ trọng ngành nông nghiệp; nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Tôm - cua, tôm - lúa, tôm xen canh (sú, càng xanh, thẻ);… giúp nâng cao đời sống kinh tế cho người dân.

    Đi đôi với việc chú trọng hoàn thành tốt các tiêu chí về lĩnh vực kinh tế, bộ tiêu chí về lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được huyện Vĩnh Thuận quan tâm thực hiện với nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao từng bước nâng lên chất lượng, thiết thực chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của Đảng bộ và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có bước phát triển và đạt kết quả tích cực.

    Giáo dục và đào tạo có tiến bộ trên nhiều mặt; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản đáp ứng đủ các cấp học, ngành học; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng dạy và học được nâng lên, kết quả học sinh tốt nghiệp, lên lớp đúng thực chất hơn; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt khá cao.

    Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, mức hưởng thụ các dịch vụ y tế được tăng lên; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đạt trên 96%; khám chữa bệnh đáp ứng tốt yêu cầu. Việc chuyển giao kỹ thuật và luân chuyển bác sĩ về các trạm y tế được tăng cường.

    Chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm và giảm nghèo được thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

    Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ công chức ngày càng hoàn thiện về cả chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.

    Dựa trên nền tảng những kết quả đạt được cùng với tinh thần chung sức đồng lòng, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ là hành trang vững chắc để Vĩnh Thuận tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.

Duy Bạch

Ý kiến của bạn