Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 29/05/2022

Hướng đến nền nông nghiệp sinh thái bền vững, sản xuất sạch và an toàn

03/08/2021

     Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-LHHVN ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt Dự án “Làng sinh thái nông nghiệp bền vững, sản xuất sạch và an toàn” tại xã Yên Hân và Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đây là Dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại do Trung tâm Hỗ trợ giá trị bản địa và môi trường bền vững, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc, tiếp nhận và triển khai với tổng kinh phí 471.000 EUR do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới của Đức tài trợ.

Ảnh minh họa

     Dự án được triển khai trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023, với mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, sản xuất sạch và an toàn cho cộng đồng người dân tộc thiểu số tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Dự án rất có ý nghĩa đối với địa phương, với các kết quả rất cụ thể gồm có: 75% số thôn bản tham gia Dự án, trong đó có ít nhất 50% phụ nữ tham gia, xây dựng được kế hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái của thôn bản; 75% số thôn, bản thực hiện được tất cả các mục tiêu theo kế hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái; ít nhất 300 hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm ít nhất 70% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; itt nhất 60 hộ nghèo người dân tộc thiểu số sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất (như máy sấy năng lượng mặt trời, máy bơm thủy lực, máy chưng cất tinh dầu sử dụng năng lượng mặt trời…); 17 bản kế hoạch sản xuất sinh thái, sạch và an toàn được xây dựng 17 thôn, bản bao gồn các điểm chính như sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, giảm thuốc trừ sâu, phân bón hóa hóa học, “sạch làng ngõ xóm”.

     Hiện chính quyền địa phương đã phê duyệt chủ trương tiếp nhận Dự án, đồng thời chỉ định cụ thể các sở ban ngành liên quan phối hợp trong quá trình triển khai.

Nam Hưng

Ý kiến của bạn