Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 01/10/2023

Hưng Yên: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

25/05/2023

    Nhờ sự chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nội lực của nhân dân, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của tỉnh uỷ Hưng Yên, đến nay, Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đã tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của nhân dân.

    Theo Sở NN&PTNT Hưng Yên, năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của tỉnh tăng so với năm 2021. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa giá trị kinh tế cao, giá trị thu được hơn 215 triệu đồng/ha. Ở lĩnh vực trồng trọt, tỉnh chuyển sang sản xuất theo hướng chất lượng cao, theo tiêu chuẩn GAP; Xây dựng mới 45 mô hình chuỗi sản xuất an toàn, nâng tổng số lên 128 mô hình chuỗi sản xuất hữu cơ 48,62ha, đã góp phần tăng chất lượng, sản lượng và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

    Trong chăn nuôi, Hưng Yên đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, chăn nuôi an toàn sinh học, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Lĩnh vực thủy sản chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức nuôi theo tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Phát triển công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh, nuôi lồng bè trên sông và nuôi thủy sản trong ao bán nổi với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao...

    Cùng với chú trọng phát triển nông nghiệp, chương trình xây dựng NTM cũng có nhiều khởi sắc. Năm 2022, toàn tỉnh có 139 xã đạt chuẩn NTM, 61 xã được công nhận xã đạt NTM nâng cao, bằng 44% số xã; 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10 huyện đạt chuẩn NTM, 53 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

    Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tích cực triển khai thực hiện; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên và an toàn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều giảm nhanh xuống còn 2,55%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao…

Đức Anh

Ý kiến của bạn