Banner trang chủ

HSBC đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

14/11/2022

    Ngày 9/11/2022, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã trao đổi Bản ghi nhớ chương trình hợp tác về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) với Bộ TN&MT. Buổi lễ được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) được tổ chức tại Ai Cập.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và đại diện HSBC trao đổi Bản ghi nhớ

    Theo đó, HSBC Việt Nam sẽ hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng phương pháp tiếp cận thực tế trong việc hiện thực hóa các chiến lược cho phù hợp với các mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam cũng như xây dựng cơ cấu để mở ra các nguồn tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ các mục tiêu này. Cụ thể, trong 8 năm tới, HSBC sẽ tập trung vào 4 mục tiêu chính: (1) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm ESG, xây dựng cơ cấu, giải pháp và các chương trình tài chính như quy tắc và chuẩn mực quốc tế về tài chính bền vững; phát triển cơ cấu trái phiếu xanh do Chính phủ và các đơn vị liên quan phát hành; phát triển thị trường mua bán các bon trong nước và cơ chế tài chính liên quan…; (2) xây dựng nguồn lực và năng lực cần thiết trong lĩnh vực bền vững; (3) xây dựng tiêu chuẩn phân loại - định nghĩa tài sản bền vững và các sản phẩm tài chính tại Việt Nam bằng cách tham gia vào quá trình xây dựng phiên bản 2 của tiêu chuẩn phân loại tài chính bền vững của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để xác định và phân loại các hoạt động kinh tế bền vững trong khu vực ASEAN; (4) hỗ trợ Bộ TN&MT phát triển các bộ công cụ và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực để đánh giá mức độ phát thải, rủi ro chuyển đổi và phát triển các lộ trình hướng tới nền kinh tế giảm phát thải khí nhà kính.

    Bản ghi nhớ này là nỗ lực của HSBC Việt Nam trong việc hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng đến mục tiêu bền vững lâu dài. Tại Hội nghị COP 26 vào tháng 11/2022, Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ sẽ đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để hiện thực hóa cam kết đó, Việt Nam cần kêu gọi sự tham gia của cả hai khối công tư trong mọi lĩnh vực.

Chí Viễn

Ý kiến của bạn