Banner trang chủ

Bình Phước hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

14/06/2024

    Ngày Môi trường thế giới năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu (BĐKH), bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế, an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

    Thực hiện Công văn số 2964/BTNMT-TTTT ngày 9/5/2024 của Bộ TN&MT về việc tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024; Công văn số 2963/BTNMT-TTTT ngày 9/5/2024 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 2024, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế ĐDSH (22/5) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì Môi trường năm 2024 hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, đồng thời, mạnh dạn đổi mới phương thức, hình thức truyền thông tuyên truyền.

    Về cách thức, nội dung và hình thức, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024; quy định của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon, quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

     Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc phục hồi đất đai, chống hạn hán và sa mạc hóa. Đa dạng các phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền thông, tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của toàn xã hội. Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về ĐDSH và các giá trị của ĐDSH trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn ĐDSH vào các chương trình giáo dục, đồng thời thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên. Đẩy mạnh việc triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán, sa mạc hóa; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động BVMT; ứng phó với BĐKH. Treo băng rôn, panô, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện với môi trường) về chủ đề môi trường, ĐDSH ở nơi công cộng phù hợp, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động BVMT, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên.

    Đặc biệt, Ngày Quốc tế ĐDSH (22/5) với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch ĐDSH” là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung ĐDSH toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF), nhằm ngăn chặn sự suy giảm ĐDSH trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”. Vì vậy, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm thiểu phát thải, ngăn chặn, giảm rác thải nhựa, quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong sản xuất nông lâm nghiệp, quản lý dịch bệnh, thâm canh bền vững. Tập trung rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm, đảm bảo các khu vực này phải được khoanh vùng; xây dựng, thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ hoặc bị sa mạc hóa.

    Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp (đặc biệt là hoạt động chăn nuôi, canh tác nông nghiệp) và quy định về phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về BVMT và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải tương ứng trước khi thải ra môi trường, đặc biệt nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường đất; đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với BĐKH. Khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã; ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của các loài ngoại lai xâm hại đối với ĐDSH thông qua các biện pháp kiểm soát, tăng cường quản lý con đường du nhập hoặc diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình phục vụ BVMT, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn.

    Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Bình Phước còn nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, cao điểm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2024, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH bằng các hành động thiết thực, hiệu quả; treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn