Banner trang chủ

Bình Định: Đảm bảo triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 một cách đồng bộ, hiệu quả

12/11/2021

    Ngày 29/10/2021, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội thảo triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 theo hình thức trực tuyến với 11 điểm đầu cầu của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ các địa phương triển khai thi hành Luật thật sự đi vào thực tiễn cuộc sống. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT; đại diện Ban Quản lý khu kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Quỹ BVMT tỉnh và sự tham gia của 11 điểm cầu tại 11 huyện, thị xã, thành phố của địa phương. 

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định Hà Thị Thanh Hương nhấn mạnh, điểm mới của Luật BVMT năm 2020 không chỉ liên quan đến ngành TN&MT mà còn liên quan đến các ngành khác, đặc biệt là vai trò của các phòng, ban ở huyện, thị xã, thành phố như thế nào trong việc triển khai thi hành Luật. Điểm mới khác trong Luật BVMT năm 2020 là phân cấp cho địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về môi trường. Theo đó, cấp xã, phường, thị trấn sẽ được tiếp nhận hồ sơ môi trường và chịu trách nhiệm về công tác BVMT trên địa bàn quản lý. Đồng thời, Luật cũng thể hiện sự thay đổi tên gọi các hồ sơ môi trường, như vậy, các cấp chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và đưa ra cách xử lý những hồ sơ môi trường đã đăng ký trước đây. Do đó, Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu những điểm mới trong Luật, qua đó định hướng cho các địa phương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định Hà Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

    TS. Nguyễn Việt Cường - Chi Cục trưởng Chi Cục BVMT tỉnh Bình Định chia sẻ, Luật BVMT 2020 được ban hành phù hợp với thực tiễn hiện nay, đáp ứng vấn đề phát triển kinh tế ngày càng nhanh, mạnh để hội nhập quốc tế. Đây là một khung pháp lý, điều kiện nền tảng, yếu tố trọng tâm tiên quyết để phát triển bền vững. Sau khi Luật ra đời thì có 5 Luật phải điều chỉnh, sửa đổi, trong đó có Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi về nộp phí và lệ phí để phù hợp với quy định. Có thể thấy, Luật BVMT 2020 có rất nhiều điểm mới, đột phá, định hướng cho công tác BVMT trong thời kỳ mới. Cùng với đó, Luật có nhiều thay đổi trong công tác quản lý môi trường của chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện và xã, vừa đặt trách nhiệm lớn cho địa phương, vừa phát huy năng lực, vai trò của địa phương trong công tác BVMT. Trong quá trình giới thiệu tổng quan về Luật BVMT 2020, chúng tôi nhấn mạnh đếm những vấn đề quan trọng, điểm mới của Luật và công tác tuyên truyền Luật đến với từng đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh.

    Trước đó, nhằm triển khai Luật BVMT năm 2020 hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/6/2021 về việc triển khai thi hành Luật, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, ngày 28/9/2021, Sở TN&MT có văn bản số 2454/STNMT-CCBVMT phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật; đồng thời rà soát, tổng hợp và phân tách trách nhiệm chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Luật.

Bảo Bình

Ý kiến của bạn